Drevprov anordnas under oktober, november (Nääs) december (Dingle) 2019 och januari 2020
Klubbmästerskap 2019-11-04- 2019-11-05
Wästgötakampen 2019-11-11

Kommissarier under årets drevprov är:

Oktoberprovet, Nääsprovet, Rotviksbroprovet och Januariprovet, Claes Brobeck

Klubbmästerskap Anders Carlsson