Utställningsresultat

Här finner du resultat från våra utställningar.

Resultat 2022

Hunnerberg Maj 2022

2022-05-12

Dommare: Gunnar Furvik

Hanar Valpklass 6-9 månader

NATTSLAGETS GLENEAGLES SE59666/2021 e J SEUCH Pricken-junior SE47997/2015 u SEJCH SEUCH NOJ(D)CH Nattslagets MaritBjörgen SE50168/2015 Äg: Christer Lundin , Kareby 9 månader tilltalande hanvalp, med utm proportioner. tillräckligt huvud för sin ålder, ngt ljusa ögon, mkt bra hals & överlinje.bröstkorgen måste utvecklas mer. goda vinklar runt om. mkt bra päls och färg. vålgående 1:a Valpkl, HP

 Tikar Valpklass 6-9 månader

NATTSLAGETS TORTILLA SE58846/2021 e J SEVCH SEUCH Nattslagets Texas SE17664/2014 u SEVCH SEJCH NOJCH Trumslagarboställets Puma SE40890/2013 Äg: Bengt & Annika Helgesson, Kungshamn Tilltalande tikvalp av rätt modell. feminint välskuret huvud passande ögonfärg, vackert uttryck mkt bra hals och rygg, välformadbröstkorg markerat förbröst. mkt goda vinklar. rör sig utm från sidan. bra päls och färg BIRVALP 1:a Valpkl,

HPHanar

Juniorklass 9-18 månader

 BERGHÄLLENS TRÄFF SE33939/2021 e SEUCH SEJCH Örnfjordens Pan SE21609/2013 u J SEUCH Häggingåsens Bolla SE44709/2014Äg: Johan Gerefalk, KärnaMkh: 37 cm. Ngt luftig, högställd av god typ tillräckligt, huvud. bra rundade högt ansatta öron. passande ögonfärg. mkt bra hals, braöverlinje. ännu grund och flat i sin bröstkorg. skulle ha mer markerat förbröst. passande benstomme. går något underställt bak. kundevara bättre vinklad, kunde ha grövre täckhår mkt fin färg. Good

BERGMOSSENS ÅGE SE55383/2021 e J SEUCH Haddebos Leo SE27589/2017 u J Bergmossens Ujja SE18903/2018 Äg: ole henninglagerstedt, saltnesMkh: 35 cm. 10 mån, idealisk storlek, mkt goda proportioner, maskulint huvud. kunde ha längre nosparti, passande ögon färg,ögonlockskanterna kunde vara mer åtliggande. utm hals och rygg. brant kors. markerat förbröst, välver länden i rörelse. bra vinkladruntom. bra bröstkorg. allt för krokiga framben, lösa armbågar. rör sig väl från sidan bra päls och färg Very good, 1 kk

HOVAMOSSENS URAK SE32527/2021 e SEJCH Viltstigens Frasse SE48254/2017 u J Burströms Dezzi SE43405/2018 Äg: ÅkeLarsson, SollebrunnMkh: 35 cm. 13 mån, hane som ger ett kort intryck, skulle ha bättre könspräg. tillräckligt maskulint huvud, kunde ha kraftigareunderkäke. ngt högt ansatta öron som skulle vara längre och mer rundade. bra hals kort starkrygg. brant kors, knappa vinklar runt om.skulle önska kraftigare benstomme. bra bröstkorg. bra päls och färg Good

MOLLABERGETS BALDER SE33518/2021 e J Ekarpsgårdens Ville Ii SE48391/2016 u J Wallelyckan Exxi SE17532/2017 Äg: EddyBoman, DalsjöforsMkh: 36 cm. 13 mån. medelstor hane med mkt bra prop. mkt god typ. mask huvud. ngt ljusa ögon. utm hals, bra rygg. ngt hög bakbrant kors. brk måste utvecklas mer i sin nedre del. passande benstomme. ganska bra rörelse från sidan men går ngt underställt. störs avmkt hög svansföring. kunde vara rakar i sina framben. parallell bak. vrider ut framtassarna. kunde ha grövre täckhår, välvisad Very good,4 kk

MOLLABERGETS BAMSE SE33513/2021 e J Ekarpsgårdens Ville Ii SE48391/2016 u J Wallelyckan Exxi SE17532/2017 Äg: AndreasHerbertsson, BoråsMkh: 37 cm. 12 mån. ger ett ngt luftigt intryck god typ tillr mask huvud. ljusa ögon. mkt bra hals och rygg . brant korst. måste utvecklas ibrk. skulle ha mer förbröst. knappa vinklar runt om. ganska bra rörelser från sidan skulle ha bättre påt. störs av för högt buren svans ngtlösa armb. bra päls och färg Good

NATTSLAGETS BORN TO RUN SE30114/2021 e SEJCH Berghällens Milou SE37549/2016 u J SEVCH SEUCH NOUCH NattslagetsAnfield SE46287/2017 Äg: Pontus Larsson, Anna Wideström, UddevallaMkh: 35 cm. 13 mån, ideal strl, mkt god typ, bra prop, mask huvud, ljusa ögon. väl rundade öron. kunde ha kraftuga underkäke, ngt lösaläppar. utm hals och rygg linje. bra brk som skullvarit längr i den nedre delen. utm benst. kunde ha mer mark frb. bra rör fr sidan, störsav hög svans, skulle vara fastare i fronten Very good, 3 kk

SJUMILASKALLETS FRANS-JÄGER SE35523/2021 e SEJCH SEUCH Sönnarebys Carl Evert SE40701/2015 u J SEJCH TorsmålenSiv SE23252/2019 Äg: Johan Johansson, FjällbackaMkh: 35 cm. robust hane mkt god typ, mask huvud, kunde vara längre. ngt klen underkäke , passande ögon frg, bra rundade öron mktbra hals o rygg, ngt brant kors, mark fbr, pass benst, tillr djup brk, skulle vara längre nertill. öppna vinkl fr o b, parallella rör, bra steg frsid. störs av hög svans Very good, 2 kk

Hanar Bruks-/jaktklass 15 månader och äldre

FALLASKOGENS ZUDDEN SE32885/2019 e Jw Anton NO46852/16 u J Fallaskogens Uva SE34323/2015 Äg: Rade banjac , GöteneMkh: 35 cm. 3 år ideal strl, p1 saknas, mkt god typ, robust hanhundshuvud som saknar kraft, pass ögon färg, skulle vara kraftigare i nospfr a underkäken. skulle ha rundare öron. mkt bra hals o ölinje. mkt bra benst. skulle ha mer mark frb. bra brk. goda vinkla r o Very good

HAGENSKALLETS ELIX SE35238/2020 e SEUCH SEJCH Grunnesbakkens Atoz SE46396/2018 u J Fallaskogens Goldie SE38313/2016Äg: Leif Svensson, åsarpMkh: 34 cm. 2 år mkt god typ rob mask huvud, ngt hög ans öron skulle vara rundare och längre, skulle ha kfraftigare underkäke. mkt brahals och rygg. ngt brant kors. mkt bra benst. bra brk m bra vol. goda vinklar. parallell fr o b. mkr bra rör från sidan. bra päls ofärg Excellent

HEDVATTNETS BISTRO SE40426/2019 e J NOJ(D)CH SEJCH Glundbergbakken’s Felix NO35900/15 u J HedvattnetsAlly SE37474/2015 Äg: Oskar Fransson , Nossebro Mkh: 35.5 cm. god typ, ger luft intr. skulle ha bättre könspr. bredare skalle, kraftigare nosp. fr a undkäk. ngt trångt bett. lösa läppar. lj ög.mkt bra hals o ö-linje. passande benst. skulle ha mer utv brk fr a i sin bakre del. eftergiv rygg i rör. goda vinkl. ngt veka mellanh. skulleha bättre steglängd lösa armb. skulle ha bättre täckhår Good

LJUNGLANDETS SOLO I SE32825/2020 e SEJCH Team Granaths Crut SE37487/2017 u J SEVCH SEUCH SEJCH Ljunglandets IzaIii SE48810/2015 Äg: Andreas Holm, AlingsåsMkh: 37 cm. luftig hane skulle ha mer kraft, god typ. tillr huvud kunde ha mer könsprägel. kunde ha mer kraft i underkäke. lösa läpparmkt bra hals, bra rygg brant kors, flat grund brk, knappa vinkl runt om. kunde ha mer benst. ngt kort päls, går underställt bak. störs avhög svans. bra färg Good

MG ARI SE38670/2020 e SEJCH NOJ(D)CH Trollskogens F-s Balder NO39774/17 u Fb Alfa NO38589/16 Äg: Gösta Mörk, TanumshedeMkh: 37 cm. 2 stor hane utm typ, välsk huvud, bra ör lj ögon, lösa läppar, utm hals o ö-linje, pass benst. brk skulle var mer utv i sin nedrebakre del, ordinär vinkl runt om. blir ngt hög bak i rör. bra steg skulle ha bättre påskjut. löst halskinn Excellent

MOLLABERGETS ATLAS SE20388/2020 e SEJCH Abbe SE54126/2015 u J Wallelyckan Exxi SE17532/2017 Äg: MarkusLindqvist, UddevallaMkh: 37 cm. 2 år ger ett ngt luftig intr. kunde ha längre kropp, mask huvud kunde ha kraft underkäke, ör skulle vara rundare, mkt brahals, bra rygg kort brant kors, passande benst. brk kunde vara mer rundad och ha längre bröstben. bra vinkl. kunde ha bättre täckhår rörsig väl fr sidan parallell fr o bak. goda vinklar runt om välvisad. Very good

NATTSLAGETS LE MANS SE25078/2019 e J SEUCH Trumslagarboställets Nisse SE56728/2015 u SEJCH SEUCH NOJ(D)CH NattslagetsMarit Björgen SE50168/2015 Äg: Jan-Erik Jansson , HjoMkh: 35 cm. robust hane m mkt bra prop,utm typ, mask välsk huvud, fina öron, mkt bra hals o ö-linje, markerat förbröst, mkt bra benst.bra brk, skulle vara mer utfylli sin bakre del. bröstben skulle vara längre välvinkl. parallel fr o b. rör sig väl fr sidan Excellent, 2 kk

NATTSLAGETS SILVERSTONE SE25076/2019 e J SEUCH Trumslagarboställets Nisse SE56728/2015 u SEJCH SEUCH NOJ(D)CH Nattslagets Marit Björgen SE50168/2015 Äg: Robert Axelsson , DingleMkh: 35 cm. kfraftfull hane som kunde vara längre i sin kropp, utm typ, bra huvud, väl rundade öron passande ögon färg, kunde ha merutfylld underkäke, utm hals, stark rygg, kunde ha längre rygg, välf lång brk, ngt knappa vinklar, mkt bra rör fr sid. kunde ta ut bakstegetngt. parallell. bra päls o färg Excellent, 4 kk

SVANSTRANDENS ATLAS SE30171/2018 e J Stuttfot’s Cesar SE57808/2016 u J Svanstrandens Skrållan SE50339/2015 Äg: Kurt-ErikJanson, SvanskogMkh: 37 cm. stor hane , kraftfull utm typ mask huvud, passande ögonfärg, öron kunde vara mer runda, utm hals, mkt bra ö-linje o benst.mark förbr, mkt bra brk, goda vinklar, starka ben, mkt bra rör med bra steglängd, parallel. kunde ha kraftaigare täckhår, utmfärg Excellent, 1 kk, CK, 2 bhkl, CERT

SVANSTRANDENS VIKTOR SE39503/2019 e J SEUCH Bäckskogens Faxe SE42034/2017 u J SEUCH SvanstrandensDoris SE20863/2014 Äg: Kurt-Erik Janson, SvanskogMkh: 35 cm. robust hane av utm typ, mask huvud, passande ögonfärg, bra rund öron utm hals, bra rygg, ngt brant kors, välf brk,passande benst, ngt veka mellanh , mkt bra vinkl, välmusklad bra päls mkt vackrg bra rör, men går ngt underställt, parallel Excellent, 3kk

TEAM GRANATHS CRUT SE37487/2017 e J SEVCH SEUCH Rödmyrabackens Jäger SE37300/2015 u SEUCH SEJCH Team GranathsAkka SE57662/2012 Äg: Johan Fred, SjövikMkh: 35.5 cm. kfraftfull hane, mkt god typ, mask huvud, skulle ha kfraftigare underkäke, bra rundade öron, mark förbr, mkt bra halsorygglinje, ngt brant kors, kraftfull bestomme bra brk, raka vinklar, rör sig bra men skulle ha bättre påskjut, blir ngt hög bak i rör. bra pälsoch föärs, stör av hög svans. Very good

 Hanar Öppen klass 15 månader och äldre

TOSTAREDS DANTE SE35772/2019 e SEJCH Bergmossens Oryx SE22492/2014 u J SEVCH SEUCH Tostareds Beatrix SE33857/2016Äg: ANDERSSON JULIA, LIDKÖPINGMkh: 36 cm. god typ, ger luftigt och fem intryck, huvudet ger fem intryck, skulle vara kraftigare, passande ögonfärg, lösa läppar bra hals,rak rygg brant kors, flat grund brk , måste bli kraftigare, raka vinklar, snaggig päls, allt för kort steglängd går ngt underställt Sufficient

TOSTAREDS DRUTTEN SE35773/2019 e SEJCH Bergmossens Oryx SE22492/2014 u J SEVCH SEUCH Tostareds Beatrix SE33857/2016Äg: JHOANSSON MATS, TOSTAREDMkh: 35 cm. ideal strl, ngt lätt hande, mkt god typ, tillr huvud passande ögonfärg, bra öron, mkt bra hals o ö-linje, ngt flat bröstk.passande benstomme tillr bra rörelser fr sidan, paralelle fr o b bra vinkl runt om kunde ha grövre täckhår vacker färg Very good, 1 kkHanar

 Championklass 15 månader och äldre

 BRUNABOSKOGENS JALLE SE27415/2019 e SEUCH SEJCH Örnfjordens Pan SE21609/2013 u SEJCH SEUCH GåsmyrensElla SE50606/2014 Äg: Morgan Härnesund, UlricehamnMkh: 35 cm. 3 år medelst hane utm typ, mask huvud, vackert uttryck, passande ögonfärg, bra öron, utm hals och ö-linje, mark förbröst.bra bröstk. bra vinklar, passande benst. mkt bra rör fr sidan, parallell. Excellent, 3 kk, CK, 4 bhkl

FALLASKOGENS ABBE SE12435/2018 e J SEUCH Vättervindens Stisse S58749/2009 u J Fallaskogens Tilla SE28449/2012 Äg: DanielRanveg , Ulricehamn Mkh: 35 cm. robust hande utm typ, mask välf huvud, passande ögon färg utm hals och rygg, mark förbr, bröstk som kunde var merutfyllt i sin nedre del, välvinkl runt om, starka ben och tassar bra rör fr sid. parallell fr o b. bra päls o färg Excellent, 1 kk, CK, 1 bhkl,BIM

NATTSLAGETS REMINGTON SE51569/2016 e SEUCH SEJCH Örnfjordens Pan SE21609/2013 u SEUCH SEJCH NOJCH Haresporet’sNattslag’a SE43695/2012 Äg: Lennart Haglund, ArvikaMkh: 35 cm.Excellent, 2 kk, CK, 3 bhkl

 Tikar Juniorklass 9-18 månader

AMY SE48116/2021 e J SEJCH Viltstjärnans Elton SE48703/2018 u J SEJCH Trumslagarboställets Ester SE24878/2019 Äg: Radebanjac, GöteneMkh: 35 cm. stor tik, ger luftigt intryck, mkt god typ, bra kroppslängd, fem välsk huvud. skulle ha kraftigare underkäke, kunde hakraftigare öron, mkt bra hals o rygg, ngt välvd läng, grund outv bröstk, skulle ha bättre mark förbröst, passande benst, rör sig ganska brafr sidan, skulle ha bättre påskjut. normala vinkl kunde grövre täckhår. Very good

AZZI SE28429/2021 e Haralias Kane NO44380/18 u FIJCH SEJCH Dagdriverens Ebba NO41501/16 Äg: Anton struts, Töcksfors Mkh: 35 cm. 13 mån. ger ett luftigt och klent intr av god typ, fem huvud bra öron mkt bra hals o rygg, brant kors, passande benst,bröstk, måste bli mer utfylld, skulle ha mer markerat förbr. ordinära vinklar, svårbedömda rörelse , går underställt, skulle ha bättrepåskjut Good

BRUNNEBERGENS CAJSA SE48683/2021 e SEJCH Berghällens Milou SE37549/2016 u J SEVCH SEUCH SEJCH Ljunglandets IzaIii SE48810/2015 Äg: Håkan Johansson, TanumshedeMkh: 33 cm. 9 mån bra strl. bra prop, mkt god typ, fem välsk huvud, underkäöken skulle vara mer utfylld, bra öron, utm hals o rygg, ngtbrant kors, bröstkorgen skulle utv mer, passande benstomme, skulle ha mer mark förbröst, bra rör från sida, skulle ha bättre påskjut brapäls och färg Very good

BRUNNEBERGENS CASSIE SE48685/2021 e SEJCH Berghällens Milou SE37549/2016 u J SEVCH SEUCH SEJCH Ljunglandets IzaIii SE48810/2015 Äg: Claes Brobäck, UddevallaMkh: 33.5 cm. 10 mån, medelst tik utm typ fem välsk huvud, passande ögon färg mkt bra öron, utm hals och ö-linje, mark förbröst, brabröstk, passande benst. goda vinkla starka stassa bra rör fr sidan, parallella rör bra päls o färg Excellent, 4 kk

BRUNNEBERGENS CICCI SE48681/2021 e SEJCH Berghällens Milou SE37549/2016 u J SEVCH SEUCH SEJCH Ljunglandets IzaIii SE48810/2015 Äg: Arne Berntsson , Lilla Edet Mkh: 32 cm. under medel strl, utm typ fem välsk huvud, passande ögonfärg, bra rundade öron, mkt bra hals skulle ha stramare ö-linj ngthög bak, skulle utv bröstkorgen mer, markerat förbr, passande benstomme goda vinkl bra rör fr sidan, pälls i fälln ing bra färg Excellent

BRUNNEBERGENS CINDY SE48686/2021 e SEJCH Berghällens Milou SE37549/2016 u J SEVCH SEUCH SEJCH Ljunglandets IzaIii SE48810/2015 Äg: Mattias Silverplats, HåltaMkh: 33 cm. medelstor utm typ, fem välsk huvud, bra öron, utm hals och rygg, brant kors , mark förbröst, bra vinklar, passande benst,bra bröstk, rör sig väl fr sidan, bra päls o färg Excellent

BRUNNEBERGENS CLARA SE48682/2021 e SEJCH Berghällens Milou SE37549/2016 u J SEVCH SEUCH SEJCH Ljunglandets IzaIii SE48810/2015 Äg: Karl hilmersson, UcklumMkh: 35 cm. stor tik, ger luftigt intryck, mkt god typ, fem huvud, bra öron mkt bra hals o rygg, brant kors, allt för grund och flatbröstkorg, uppdragen buklinje, raka vinklar fram ngt bättre bak. Hastrång. går mkt underställt. Good

BÄRSTASKOGENS ISSA SE51260/2021 e SEJCH SEVCH SEUCH Bergmossens Qubik SE42548/2015 u SEJCH HaddebosSpela SE49413/2016 Äg: Ulla Hildingsson, Stora MellösaMkh: 33.5 cm. robust tik, bra längt utm typ, fem välsk huvud, passande ögonfärg, bra öron uitm hals o ö-linje mkt bra benstomme, markförbr, bra bröstk, goda vinklar, rör sig väl fr sidan med bra steglängt, kund har stramare rygg, bra pällsa o färg Excellent, 3 kk

FALLASTIGENS CITA SE34245/2021 e J Fallaskogens Xo SE43679/2017 u J Tolsebodas Älla SE42292/2013 Äg: HeléneHelmersson, TenhultMkh: 35 cm. stor tik, ger ett ngt luftigt intryck, mkt god typ, fem välsk huvud, passande ögonfärg, bra öron, utm hals, bra rygg, brantkors, kunde ha mer mark förbr, skulle ha mer utv bröstk, öppna vinklar, fina rör från sidan , ngt veka mellanhände , lösa armbågar, kundeha grövre täckhår. Very good

JAKTGÅVANS ATHENA SE26217/2021 e SEJCH Alcor-star SE42021/2013 u SEJCH SEVCH SEUCH Ackers Latté SE39839/2016Äg: Oliver Strutz, ÅrjängMkh: 34 cm. 7 incisiver, lätt tik ger luftigt intryck, god typ, fem välsk huvud, passande ögon färg, väl rundade öron, lång hals, bra rygg,brant kors, bröstkorg behöver utvecklas, kort bröstben, uppdragen buklinjke, framskj skuldra, går underställt, faller fram i rörelse, högsvans, snaggig päls bra färg Good

KOLHUGGSMOSSENS VERA SE50564/2021 e SEJCH SEUCH Majbergets Quintus SE59535/2015 u J GeneralpassetsAzzie SE46652/2018 Äg: Erik Arvidsson och Linda Nordling , Charlottenberg Mkh: 34 cm. medelstor, mkt god typ, fem välsk huvud, passande ögonfärg , kunde ha rundare öron, utm hals o ö-linje, mark förbröst,bra bröstk, passande benst, ngt lösa armbågar, päls i fällning ordinära vinkl, starka tassar, lätta energiska rör från sidan, störs av högsvansföring, ngt trång bak, bra fram, Excellent

NATTSLAGETS HUNGRY HEART SE30113/2021 e SEJCH Berghällens Milou SE37549/2016 u J SEVCH SEUCH NOUCH NattslagetsAnfield SE46287/2017 Äg: Tony Hansson, DingleMkh: 35 cm. stor tik, ger luftigt intryck mkt god typ, feminint huvud, kunde har mer markerat stop, klen underkäke, bra hals o rygg, brantkors, framkj skuldra, bröstkor måste utvecklas, bra vinklar bak, bra rör från sidan, skulle ha mer påskjut. kort päls ok färg Good

NATTSLAGETS KRETA SE38952/2021 e J SEUCH Bäckskogens Träff SE43098/2015 u J SEVCH Nattslagets Benelli SE51571/2016Äg: Roland Joelsson, KungshamnMkh: 36 cm. stor luftig tik, god typ, fem välskuret huvud klen underkäke, ngt korta öron lång hals, bra rygg, brant kors, måste utvbröskorg, uppdragen buklinj, ordinära vinklar, passande benstomme, rör sig bra fr sidan, skulle ha bättre påskjut kort päls bra färg Good

OVANDALENS ASTRID SE42962/2021 e J Hedvattnets Akilles SE37468/2015 u J Fallaskogens Jennie SE43593/2018 Äg: MattiasPersson , VargönMkh: 32 cm. knappt medelstor av mkt god typ, fem välskuret huvud, ngt ljusa ögon, väl rundade öron, mkt bra hals och rygg, brant kors,ganska bra bröstkorg, uppdragen buklinje, passande benst. ordinära vinklar, bra rör från sidan, skulle ha bättre påskjut. välvd länd irörelse, bra päls och färg Very good

PÅSKETORPETS FLIZAN SE40102/2021 e SEJCH Torpmyrens Tanjer SE56693/2014 u J SEVCH SEJCH PåsketorpetsVilda SE29339/2017 Äg: Jan Johnsson , Hällevadsholm Mkh: 34 cm. prop tik, mkt god typ, fem välskuret huvud, fina pigment, bra rygglinje, brantkors, mark förbröst, passande benstomme,kunde ha längr brösben, bra vinklar runt om, väld läng i rörelse, ngt trång bak, lösa armbågar veka mellanhänder, vrider ut ena tassen,önskar renare färger i det vita. Very good

SKÅLGROPENS SALLY SE29324/2021 e J Mg Ari SE38670/2020 u J RR SEJCH NOJ(D)CH Bloksbergs Mira SE47684/2014 Äg: JohanJohnsson , StrömstadMkh: 35 cm. 13 m. stor tik, mkt god typ. bra längd, fem välsk huvud, rundade öron, klen underkäke, mkt bra hals och rygg, välfbröstkorg, bra benst, ngt raka vinklar fram, bra bak, mkt bra rör från sidan, paralell fram och bak, ngt mjuk päls Excellent

SKÅLGROPENS SIRI SE29323/2021 e J Mg Ari SE38670/2020 u J RR SEJCH NOJ(D)CH Bloksbergs Mira SE47684/2014Äg: Barbro&Bengt Larsson, VaraMkh: 35 cm. stor tik, ger luftigt intryck, mkt god typ, fem huvud, skulle ha kraftigare nosparti, bra öron, mkt bra hals och ö-linje,passande benstomme, rak överarm, måste utveckla bröstkorgen, bra rör från sidan, bra päls och färg Very good

SPELA SE45343/2021 e J SEUCH Bäckskogens Träff SE43098/2015 u J Berghällens Molly SE37553/2016 Äg: Jerry stridh, TrollhättanMkh: 32 cm. knappt medelstor, utm typ, kunde ha längre kropp. utm öron, pasande ögonfärg, mkt bra hal och över linje, välformadbröstkorg, goda vinklar, bra rör men går underställt, parallel bra päls och färg Excellent, 1 kk

WALLELYCKAN HANNA SE44355/2021 e J SEUCH Hallstaforsens Yzter Viii SE30145/2017 u SEJCH SEUCH BergmossensQimmie SE42546/2015 Äg: Magnus Wallin , KÄTTILSTORP Mkh: 33 cm. medelstor, utm typ, mkt goda prop, fem välsk huvud mkt bra öron, utm hals och överlinje ngt brant kors, välf bröstkorg,passande benstomme, goda vinklar, passande rörelser bra päls och färg ngt lösa armbågar Excellent, 2 kk

 Tikar Unghundsklass 15-24 månader

BERGHÄLLENS SELMA SE56173/2020 e SEJCH Berghällens Milou SE37549/2016 u J SEUCH Häggingåsens Bolla SE44709/2014Äg: Håkan Östlund, Kode Mkh: 33 cm. medelstor, mkt god typ. fem huvud bra pigment, passande ögonfärg, bra halsoch rygg, brant kors, markerat förröst, brabröstkorg, tillr vinklar, hög bak i rörelse, skulle vara friare i temperamentet för dagen. bra päls och färg Very good, 1 kk

 Tikar Bruks-/jaktklass 15 månader och äldre

BERGHÄLLENS MOLLY SE37553/2016 e SEUCH SEJCH Örnfjordens Pan SE21609/2013 u SEJCH Torpmyrens Qulan SE55994/2012Äg: Bror stridh, Trollhättan Mkh: 35 cm. stor tik, utm typ, fem huvud, passande ögon färg bra öron, mkt bra hals, stark rygg brant kors, ngt kort överarm, bra bröstk,goda vinklar, bra rörelser, skulle ha mer driv och utstrålning. bra päls och färg Very good

BERGHÄLLENS OLGA SE30802/2018 e SEUCH SEJCH Örnfjordens Pan SE21609/2013 u J SEUCH Häggingåsens Bolla SE44709/2014Äg: Runo Erlandsson, VARA Mkh: 33 cm. medel stor, utm typ, fem välsk hucud, passande ögonfärg, kunde ha ngt rundare öron, mkt bra hals och överlinje, brantkors, tillr bröstkorg, bra vinklar, välgående parallell bra päls och färg Excellent

BURSTRÖMS ENYA SE52864/2019 e J Tk Felix SE39982/2015 u SEJCH SEUCH Trumslagarboställets Essie SE56724/2015 Äg: PeterBurström , Skällinge Mkh: 33 cm. medelstor prpå tik utm typ, fem välsk huvud, kunde haft ngt rundare öron,. utm hals och överlinje, bra bröstkorg, markeratförbröst, kunde ha längr bröstben, god vinklar passande benstomme, uitm rör från sig. kunde haft grövre täckhår, bra färg Excellent

FALLASKOGENS BELLA SE31932/2020 e SEJCH Torpmyrens Tanjer SE56693/2014 u J Fallaskogens Ålly SE56997/2015 Äg: Therese oJimmie Lindeberg , Årjäng

 Mkh: 34 cm. robust tik, utm prop, utm typ, fem välskuret huvud, vackra öron, mkt bra hals och rygg, markerat förbröst, välformadberöstkorg. passande benstomme, bra vinklar fram ngt knappa bak, mkt bra rörelser från sidan med bra resning. bra päls ochfärg Excellent, 1 kk, CK, 1 btkl, CERT, BIR

FALLASKOGENS WINJA SE29064/2019 e J Fallaskogens Elton SE20703/2014 u J Milly SE43770/2014 Äg: Anneli Ylinen, PeterFriberg, Trollhättan Mkh: 33 cm. medelstor, mkt bra prop, robust av utm typ, fem välskuret hucud, passande ögonfärg, bra öron, utm hals och ö-linje. utmbröstkorg. mkt bra vinklar. passande benstomme, välgående från sidan vrider ut ett fram ben mkt bra päls och färg Excellent, CK

HÅKARVETS BELLA SE38500/2020 e SEJCH SEUCH Ackers Sniff SE17669/2014 u SEJCH Silverkällans Beata SE24083/2015 Äg: DavidJonasson, ÖxabäckMkh: 33.5 cm. medel sto, utm typ, fem välskuret huvud, väl rundade öron, passande ögonfärg , mkt bra hals och rygglinje, ngt brantkors, bra djup i bröstkorgen, kunde ha längre bröstben, goda vinklar, passande benstomme, rör sig väl från sidan med brakroppshållning, parallell, raka ben, bra päls i fällning. Excellent, CK

MIDDAGSBERGETS CONTESSA SE37789/2020 e SEJCH Tjärdalen’s Rs Helex SE14009/2015 u J SEJCH SEUCH TostaredsAmalia SE22114/2015 Äg: Petra&Anders Carlsson, SollebrunnMkh: 34.5 cm. över medelstor, mkt bra prop. fem välsk huvud, kunde haft längre öron. mkt bra hals och rygg, brant kors, mkt brabenstomme, kunde ha längre bröstkorg, bra vinklar fram tillr bak, uppdragen buklinje pälls i fällning, bra rörelser från sidan Very good

MORTENBEKKENS ALICE BABS NO42077/20 e NOJ(D)CH SEJCH NOUCH SEUCH Bergeråsen’s Tassen NO50518/16 u SimbackensCora SE52744/2016 Äg: Tron Ripel , KrokstadelvaMkh: 33.5 cm. 2 år bra prop, utm typ, fem välskuret huvud, bra öron passande ögonfärg, utm hals bra rygg, pasande benstommemarkerat förbröst, tillr bröstkorg, goda vinklar, ngt hög svans pga löp, mkt bra rörelser från sida, parallell, bra päls Excellent

SVANSTRANDENS VERA SE39501/2019 e J SEUCH Bäckskogens Faxe SE42034/2017 u J SEUCH Svanstrandens Doris SE20863/2014Äg: Kurt-Erik Janson, SvanskogMkh: 33 cm. medelstor, mkt bra prop. fem välskuret huvud passande ögonfärg, mkt bra hals o överlinje, ngt brant kors välformadbröstkorg, mkt bra benstomme, bra vinklar, bra tassa, mkt bra rörelser från sidan, parallell kunde ha grövre täckhår Excellent, 3 kk, CK,4 btkl

TEAM GRANATHS DONNA SE45626/2019 e J Falstergårdens Stolle SE33761/2013 u SEUCH SEJCH Team GranathsAkka SE57662/2012 Äg: Karl Nygren, HjältebyMkh: 34 cm. över medelstor, mkt bra prop utm typ, fem välskuret huvud, bra rundade öron, utm hals, bra rygglinje, något brant kors,markerat förbröst, bra bröstkorg, mkt bra benstomme, bra vinklar, bra päls och färg rör sig bra Excellent

WALLELYCKAN EXXI SE17532/2017 e J SEUCH Bruzadalens Cesar S14976/2008 u SEJCH SEUCH Wallelyckan Clinga SE38936/2012Äg: Andreas Rångemyr, RångedalaMkh: 34 cm. robust tik knappt över medelstorlek, utm typ, fem välskuret huvud, passande ögonfärg, utm hals och rygg, fallande kors,markerat för bröst, bra bröstkorg, bra vinklar, rör sig mkt bra från sidan, parallell bak, ngt lös i fronten, bra päls och färg Excellent, 4 kk,CK

WALLELYCKAN EXXIT SE17534/2017 e J SEUCH Bruzadalens Cesar S14976/2008 u SEJCH SEUCH Wallelyckan Clinga SE38936/2012Äg: henrik strömberg, årjängMkh: 33 cm. robust tik medelstor, utm typ, fem huvud, passande ögonfärg, väl rundade öron, mkt bra hals och rygg, brant kors,passande benstomme, välformad bröstkorg, bra vinklar, rör sig väl från sidan med bra steglängd. bra päls och färg, Excellent, 2 kk, CK,2 btkl, RCERT

WALLELYCKAN FILIPPA SE39579/2018 e J SEUCH Wallelyckan Acke SE22848/2016 u SEJCH SEUCH BergmossensQimmie SE42546/2015 Äg: Kurt Johansson , SollebrunnMkh: 34.5 cm. över medel, utm typ, fem välskuret huvud. väl rundade öron, utm halso och rygg lätt fallande kors, kunde ha mermarkerat förbröst, ngt rakt vinkad fram, tillr bak, passande benstomme, bra bröstkorg, bra rörelser från sidan, störs av hög svans. ngthögt hull för dagen Excellent

 Tikar Öppen klass 15 månader och äldre

AIJA SE51041/2020 e J Sr Zero SE12224/2019 u J SEUCH Fallaskogens Jazza SE58153/2016 Äg: Heléne Helmersson, TenhultMkh: 34 cm. 2 år m bra prop, utm typ, fem välskuret huvud, passande ögonfärg bra öron, utm hals bra överllinje, markerat förbröst, brabröstkorg, passande benstomme, goda vinklar, bra päls och färg, bra rörelser med bra steglängd, bra päls och färg Excellent, 1 kk

STJÄRNTUNETS SALLY SE48109/2019 e J SEVCH SEUCH Härads Zingo SE24244/2015 u SEJCH SEVCH Tunets-cita SE34863/2015Äg: Timmy Svenberg , ALINGSÅSMkh: 33.5 cm. medelstor, god typ, ger luftigt intryck, fem huvud välrundade öron, mkt bra hals bra rygg, brant kors, bröstkorgenbehöver utvecklas uppdragen buk linje, passande benstomme, raka vinklar, trång bak lösa armbågar störs av hög svans, hög bak underrörelse. ganska bra rörelser. kunde ha grövre täckhår Good

TOSTAREDS DISA SE35774/2019 e SEJCH Bergmossens Oryx SE22492/2014 u J SEVCH SEUCH Tostareds Beatrix SE33857/2016Äg: GUNNAR GUSTAVSSON , LIDKÖPINGMkh: 33.5 cm. ger ett ngt luftigt intryck, mkt god typ, fem välskuret huvud, ngt ljusa ögon, bra hals, stark rygg, brant kors, skulle ha mermarkerat förbröst, bra benstomme, tillräckliga vinklar, går underställt, bra rörelser med skulle ha bättre påskjut. skulle ha bättretäckhår Good

 Tikar Championklass 15 månader och äldre

LJUNGLANDETS IZA III SE48810/2015 e J Drevhöjdens Faxe SE38239/2013 u SEJCH Falstergårdens Lisa S40966/2009 Äg: HåkanÖstlund, KodeMkh: 33 cm. medelstor, robust , utm typ, fem huvud bra rundade öron, mkt bra hals och rygg, markerat förbröst bra bröstkorg, godavinklar, mkt bra benstomme, mkt bra rörelser från sidan, parallell Excellent, 1 kk, CK, 3 btkl

Uppfödarklass

WALLELYCKAN 20090976 E U Äg WALLIN MAGNUS, Tävlar med katalognummer: 47,59,60,613 kombinationer, enhetlig typ, alla excellent, mkt goda enskilda individer, rörelse och temperament. 1 kk, HP

 

Resultat 2021

Rotviksbro december  2021

2021-12-12

Dommare: Liz-Beth Liljeqvist Carlsson

Tikar Valpklass 4-6 månader

BRUNNEBERGENS CASSIE  SE48685/2021 e SEJCH  Berghällens Milou SE37549/2016 u J  SEVCH  SEUCH  SEJCH  Ljunglandets Iza Iii SE48810/2015 Äg: Cles Brobäck, Uddevalla
 Vältypad, lovande huvud, korrekta proportioner, mörka ögon, bra bett, fina tänder. Utm benstomme, tassar och vinklar. lagom skinn, lång bröstkorg. lovande front. rör sig utm. markerar lätt på ett framben. korrekt päls trevligt temperament 1:a Valpkl, HP

 

Hanar Valpklass 6-9 månader

DREVERTASSENS GREVEN  SE44881/2021 e SEJCH  Viltstigens Frasse SE48254/2017 u J  Drever Tassens Tikka SE20516/2018 Äg: Fredrik Andersson , Forserum
 Lovande huvud med fina proportioner. Plan skalle, tillräckligt mörka ögon, ngt stora. Bra bett och tänder. Utm hals, stark rygg, bra ben & tassar. välvinklad bak tillräckligt fram. rör sig med bra steg. raka framben, utm päls, trevligt temperament 3:a Valpkl

NATTSLAGETS BORN TO RUN  SE30114/2021 e SEJCH  Berghällens Milou SE37549/2016 u J  SEVCH  SEUCH  NOUCH  Nattslagets Anfield SE46287/2017 Äg: Pontus Larsson Anna Wideström, Uddevalla
 Välformat huvud, mörka fina ögon, bra bett & tänder, kraftig stark hals, utm rygg, benstomme& Tassar. utm benstomme och vinklar, ngt lösa framtassar, fin lång bröstkorg, ngt kort bröstben. välutvecklat förbröst för åldern, starka rörelser, lite vågig päls, välburen svans trevligt temperament 1:a Valpkl, HP

NATTSLAGETS STRAY BULLET  SE30116/2021 e SEJCH  Berghällens Milou SE37549/2016 u J  SEVCH  SEUCH  NOUCH  Nattslagets Anfield SE46287/2017 Äg: Linus Lidberg, Tidan
 Välformat huvud, fina ögon öron och bett, utm benstomme, fin längt i bröstkorgenn, välvinklad bak. kunde ha mer tillbakalagd skuldra och mer förbröst. utåt vridna tassar i stående, rör sig korrekt. ngt kort bröstben, utm svans och päls, ngt vågig. pigg och glad. 2:a Valpkl, HP

 

Tikar Valpklass 6-9 månader

GRENEBACKENS JINA  SE33272/2021 e SEJCH  SEVCH  SEUCH  Lilla Solbackens Isak SE22468/2017 u J  SEVCH  SEJCH  Re Cindy SE36458/2018 Äg: Göthe Jensen, ED
 Vacker huvud och uttryck, fina ögon, bra bett välburna öron, utm benstomme, välvinklad korrekt rygglinje, välutvecklad bröstkorg, härligt förbröst rör sig med bra steg och tryck. utm päls, ngt mullig 2:a Valpkl, HP

SKÅLGROPENS SALLY  SE29324/2021 e Mg Ari SE38670/2020 u J  RR  SEJCH  NOJ(D)CH  Bloksbergs Mira SE47684/2014 Äg: Johan Johnsson, Strömstad
 Fin Storlek, feminin, korrekta proportioner i huvudet, mörka ögon bra bett, behöver bredda sitt nosparti. utm benstomme vinklar och tassar, vacker hals och rygglinje, snygg underlinje trots ngt kort bröstben, härligt förbröst, välburen svans, utm päls, rör sig väl 1:a Valpkl, HP

TRUMSLAGARBOSTÄLLETS AMY  SE48116/2021 e J  SEJCH  Viltstjärnans Elton SE48703/2018 u J  Trumslagarboställets Ester SE24878/2019 Äg: Rade banjac , Götene
 Feminin, vakra ögon bra öron och bett. lite tunn i nosen, passande benstomme och bra tassar, välvinklad bak ngt framskjuten skuldra, kort bröstkorg, behöver tid till utveckling. rör sig med bra steg och framben. korrekt päls trevligt temperament 3:a Valpkl

 

Hanar Juniorklass 9-18 månader

FILIPGÅRDENS TRIGGER  SE17276/2021 e SEJCH  SEUCH  Västralunds Capten SE26736/2014 u NORDV-19  J  SEUCH  SEJCH  Coloradogårdens Cindy SE47770/2017 Äg: Stefan Stjernström , Arboga
Mkh: 36 cm. Rejäl hane med bra proportioner, maskulint fint huvud med utm proportioner, vackra ögon, bra bett. välplacerade öron, utm benstomme bra tassar, brett starkt lår, normal bröstkorg, stark rygg, kunde ha mer förbröst. Rör sig mkt bra med tillräckligt raka framben, välkroppad korrekt päls Excellent, 2 kk

POPPELDUNGENS BILLY  SE10627/2021 e J  SEJCH  Rödmyrabackens Isor SE42656/2018 u J  Städjans Edit SE36325/2013 Äg: Christian , Ödeborg
Mkh: 34 cm. Vältypad maskulin, bra huvud & uttryck. ngt ljusa ögon till färgen. bra bet. utm benstomme, tassar och vinklar. lång bröstkorg med bra bröstben. lång svans kraftigt utåtvridna tassar i stående. rör sig mkt bra med härligt påskjut och frambensfunktion. aningen tunn kondition Excellent, 1 kk

 

Hanar Unghundsklass 15-24 månader

FILIPGÅRDENS SIMON  SE26110/2020 e J  SEUCH  Viltstigens Dalton SE25902/2015 u SEJCH  SEUCH  Harvindens Ciri SE12292/2017 Äg: Christer Filipsson , Norberg
Mkh: 33.5 cm. Vältypad, medelstor hane, utmärkt huvud och uttryck, fina ögon, utm bett. Bra öron, stark hals och rygg. välburen svans, utm benstomme och tassar. utm vinklad bak. raka ben, välutvecklad bröstkorg och bröstben. fint förbröst, härlig resning, rör sig väl fint temperament.  Excellent, 1 kk, CK, 3 bhkl

 

Hanar Bruks-/jaktklass 15 månader och äldre

FALLASKOGENS ZUDDEN  SE32885/2019 e Jw Anton NO46852/16 u J  Fallaskogens Uva SE34323/2015 Äg: Rade banjac , Götene
Mkh: 33.5 cm. Medelstor, vackert vältypat huvud, fina ögon, utm proportioner, stark hals och rygg, bra bett utm benstomme, starka tassar, välvinklad, lång välutvecklad bröstkorg. härlig päls, rör sig med fin resning och bra steg, trevlig Excellent, 1 kk, CK, 1 bhkl, CERT, BIM

FRILJUSETS DIABLO  SE45205/2015 e J  Tk Max NO52744/09 u SEJCH  Tuthammarens Elin S39965/2008 Äg: Bjørn-Arild Aalborg, Eidsvoll
Mkh: 35 cm. PÅ den större sidan, utm kraftig kropp, välformat huvud bra ögonfärg och bett. kunder bära öronen vackrare, ngt kort hals stark rygg, utm förbröst trots framskjuten skuldra, utm benstomme bra tassar, härligt vinklad bak kunde vara högre på benen till kroppsdjup, rör sig bra bak men skulle behöva ta ut steget fram. Very good, 4 kk

NATTSLAGETS SILVERSTONE  SE25076/2019 e J  SEUCH  Trumslagarboställets Nisse SE56728/2015 u SEJCH  SEUCH  NOJ(D)CH  Nattslagets Marit Björgen SE50168/2015 Äg: Robert Axelsson, Dingle
Mkh: 34.5 cm. medelstor vackert vältypat huvud, fina öron mörka ögon bra bett. utm benstomme starka tassar, välvinklad med med framskjuten skuldra,, lagon bröstkorg, härligt förbröst ngt mjuk i ryggen. rör sig med bra steg, drive och resning Excellent, 2 kk, CK, 2 bhkl, RCERT

SC ANGUS  NO41150/20 e   u   Äg: Björn-Arild Aalborg, Eidsvoll, Norge
Mkh: 34 cm. Medel stor kraftigt maskulint välforat huvud, mörka ögon fint nosparti bra bett, stark rygg utm besnstomme, samlade lite platta framtassar, starka baktassar um vinklad bak. utm förbröst och överarms vinkel. framskjuten skuldra lång bröstkorg, kraftfulla bakbensrörelser kunde ta ut bakbens steget bättre Excellent, 3 kk

 


Tikar Unghundsklass 15-24 månader

GRENEBACKENS INGA  SE20564/2020 e J  NOJ(D)CH  SEJCH  Glundbergbakken’s Felix NO35900/15 u J  Grenebackens Dolly SE53383/2014 Äg: John-Ragnar Backelin , Hedekas
Mkh: 31 cm.  vältypad medelstor vackert tikhuvud, fina ögon öron lagon lång nos, bra bett passande benstomme och starka tassar, utm vinklar stark rygg välutvecklad bröstkorg. fint förbröst rör sig fritt och parallellt med härlig resning fin päls Excellent, 1 kk, CK, 4 btkl

RE VINNIE  SE12612/2021 e NOJ(D)CH  SEJCH  NOUCH  SEUCH  Bergeråsen’s Tassen NO50518/16 u SEJCH  NOUCH  LTCH  DKUCH  NORDICCH  SEUCH  Re Isa NO36836/16 Äg: Kjell Lennartsson, Sätila
Mkh: 33 cm. medelstor vackert huvud fina ögon bra öron och bett. lite mkt halsskinn stark rygg passande benstomme, kort bröstkorg. välvinklad bad, vällagd skuldra men öppen överarmsvinkel- ännu ostabil i fronten, vida armbågar, rör sig bra från sidfan och bakifrån. utm päls behöver bli mer tillgänglig Very good, 2 kk

 

Tikar Bruks-/jaktklass 15 månader och äldre

BERGHÄLLENS OLGA  SE30802/2018 e SEUCH  SEJCH  Örnfjordens Pan SE21609/2013 u J  SEUCH  Häggingåsens Bolla SE44709/2014 Äg: Runo Erlandsson, vara
Mkh: 33 cm. medelstor vältypad feminin, mkt vackert huvud och uttryck. fina ögon bra bett, lagom hals stark rygg,utm benstomme tassar och vinklar,ngt framskjuten skuldra, utm bröstkorg och förbröst, härlig päls rör sig med bra drive och resning Excellent, 1 kk, CK, 1 btkl, CERT, BIR

LIZA  SE50767/2019 e Falstergårdens Qrim SE37959/2012 u Fallaskogens Zelda SE57002/2015 Äg: Johan Törnqvist , Götene
Mkh: 33 cm. medelstor feminin vältypad. välformat huvud mörka ögon, bra bett slarvig öron, lite mkt löst skinn. utm benstomme välvinklad bak, onödigt krokiga framben som sänker fronten i stående, välutvecklad bröstkorg, och förbröst, kraftig päls, i rörelse fungerar fronten och rygglinjen, frambenssteget är onödigt kort, hastrång bak Very good

RE CINDY  SE36458/2018 e SEJCH  SEUCH  Slagstigens Urax SE54158/2014 u NOJ(D)CH  SEJCH  SEUCH  Klingagårdens Lucy NO37463/13 Äg: Göthe Jensen, ED
Mkh: 33 cm. Medelstor, feminin härligt uttryck, korrekt huvud proportioner fina ögon. bra bett och öron utm benstomme och tassar. välvinklad kunde vara i ngt stramare kondition, mkt volym i bröstkorgen, ngt kort bröstben utm päls rör sig väl Very good, 4 kk

STUTTFOT’S HULDRA  NO35575/19 e   u   Äg: Kamil Kulis, Slattum
Mkh: 32.5 cm. medelstor vältypat huvud mörka ögon utm bett, vacker hals och rygg, ngt veckade öron, utm benstomme och tassar och vinklar välutveklad bröstkorg, fint förbröst, härligt driv i steget, fin resning utm päls Excellent, 3 kk

WALLELYCKAN EXXA  SE17533/2017 e J  SEUCH  Bruzadalens Cesar S14976/2008 u SEJCH  SEUCH  Wallelyckan Clinga SE38936/2012 Äg: Göran Kalén, Åsarp
Mkh: 33 cm. medelstor feminin, med härlig resning, och stolthet, vackert huvud fina ögon, bra bett och pigment, utm benstomme och tassar, vinklar förbröst och bröstkorg, stark rygg ngt löst halsskinn, vacker underlinjem utm pälskvalitet rör sig väl Excellent, 2 kk, CK, 3 btkl, RCERT

 

Tikar Öppen klass 15 månader och äldre

ALIZZA  SE48861/2019 e SEJCH  Berghällens Milou SE37549/2016 u J  Nattslagets Arizona SE17667/2014 Äg: Kent Karlsson, Strömstad
Mkh: 30 cm. på den mindre sidan, vaxkert feminint huvud, mörka uttrycksfulla ögon fina öron bra bett utm benstomme välvinklad bak, lite platta framtassar vällagd skuldra, öppen överarmsvikel, ngt kort bröstkorg, rör sig med bra steg, kunde ha bättre resning och starkare front. utm päls Very good, 1 kk

LILLA-MY  SE54663/2017 e Dixie SE13921/2013 u Fiffi SE30853/2013 Äg: Nicklas S. Von Gyllensten, Koppom
Mkh: 34 cm. tik på den större sidan, fin resning, mkt vackert huvud och ögon. normalt bett. visas skendräktig och mager, men hennes utmärkta anatomi går ändå att se. utm benstomme och tassar. väälvinklad. lång hals stark rygg. normal bröstkorg. tillräckligt förbröst, normala fria rörelser. utm pälskvalitet Very good, 2 kk

 

Tikar Championklass 15 månader och äldre

HOLMENKOIA’S TIKKA  SE50228/2016 e NOJCH  SEJCH  NOUCH  SEUCH  Doverdalens Scott S46123/2009 u NOJCH  INTUCH  SEUCH  SEJCH  Eggekollen’s Taiga NO32732/10 Äg: Stefan&Lisa Lund, Säffle
Mkh: 33.5 cm. Medelstor vältypad oh välbyggd. vackert huvud och uttryck, mörka ögon bra bett. kunde vara mer utfylld under ögonen. utm hals rygg bröstkorg och tassar vinklar och benstomme. fina ben starka rörelser, välbursen svans utm päls trevlig Excellent, 1 kk, CK, 2 btkl

 

Resultat 2019

Rotviksbro december  2019

Dommare: Gunnar Furuvik

Efter en väl genomförd utställning i Rotviksbro, med många fina Drevrar, får vi gratulera BIR J SEVCH NATTSLAGETS ANFIELD och BIM J BERGHÄLLENS NICKE
Vill även passa på att tacka ringsekteterare Valde Dahlstrand och Domare Gunnar Furuvik

Resultat:

Valpklass Hanar 6 -9 mån

LILLA SOLBAKENS OZZY                                       2 valpkl Hp.

Äg: Anders Svensson ,Töllsjö.

TOSTAREDS DRUTTEN                                          1 valpkl Hp. Bim

Äg: Ida Johansson o Robert Andersson, Järpås.

Valpklass Tikar 4 – 6 mån

ALIZZA                                                               1 valpkl Hp.

Äg: Kent Arne Karlsson, Strömstad

Valpklass Tikar 6 – 9 mån

DREVHÖJDENS JOJO                                             2 valpkl

Äg: Bengt Gustavsson, Tostared.                       

FALLASKOGENS WINJA                                         1 valpkl Hp BIR -valp.

Äg: Annli Ylinen,Trollhättan

NATTSLAGETS ARUBA                                           3 valpkl

Äg: Tommy Nilsson, Säffle. 

Hanar Juniorklass

ACKERS NILSBÄRT                                                  Good                                                 

Äg: Daniel Rydsmo, Alingsås

LILLA SOLBACKENS NILSZICO                              Ex, 1 junk

Äg: Anders Svensson, Töllsjö.

SÖNNAREBYS FIGO                                                Vg 3  junkk 

Äg: Åke Sjöman, Säffle.

SÖNNAREBYS FREI                                                 Vg 2 junkk

Äg: Runo Gunnestrand, Gunnarskog.

Hanar Jaktklass

BERGHÄLLENS NICKE                                             Ex 1 jkk CK 1 bhkl Cert BIM

Äg: Sven Erik Gustavsson, Frändefors

FALLASKOGENS MALLE                                          Vg 4 jkk

Äg: Jan Larsson, Sollebrun

FALLASKOGENS ÅSKAR                                          Vg

Äg; Berndt Sture Jofall, Älvängen

FRILJUSETS DIABLO                                                Ex 3 jkk Ck, 3 bhkl

Äg: Björn Arild Aalborg, Eidsvoll, Norge

KUNGSSTENENS ARRO                                          Vg.

Äg: Tommy Nilsson, Säffle.

NJCH NUCH BERGERÅSENS TASSEN,                   Ex 2 jkk, CK, 2 bhkl, Res- Cert.

Äg: Kjell Arvid Briskodden, Dokka,Norge.

Hanar Öppen klass

NATTSLAGETS NORD                                              Vg

Äg: Anna Wideström, Uddevalla

Tikar Juniorklass

BIABYS YASTA                                                         Good                                                                

Äg: Björn Persson, Vänersborg.

NATTSLAGETS SÖDRA                                           Good

Äg: Mattias Hallberg , Brastad

SÖNNAREBYS FREIA                                              Good

Äg:Tomas Östberg , Åmotsfors

Tikar unghundsklass

BIABYS NALLA                                                         Good                                                                   

Äg:Björn Persson, Vänersborg. 

VALBODALENS ELSA                                              Ex 1 ukk Ck

Äg: Fredrik Svensson, Färgelanda.

Tikar Jaktklass

BERGHÄLLENS MOLLY                                           Good

Äg: Bror Strid, Trollhättan.

BÖRSVALLENS EJDRA                                             Ex 1 jkk CK, 2  btkl Cert.

Äg: Stephan W Ackerstierna, Örsundsbro.

Re CINDY                                                                  Ex 4 jkk Ck.

Äg: Göthe Jensen, Ed

HOLMENKOIA´S TIKKA                                              Ex 3 jkkj CK 4 btkl.

Äg: Stefan Lund,Säffle

HÄGGINGÅSENS BOLLA                                        Ex  CK.

Äg: Britt o Sture Valfridsson, Kungshamn.

LILLA SOLBAKENS IRMA                                        Vg

Äg: Linn Torstenssonll, Ellös.

SE VCH RÖDMYRABAKENS INES                          Vg

Äg: Peter Friberg, Trollhättan

SE VCH BURSTRÖMS DIXIE                                   Ex 2 jkk CK 3 btkl Res-Cert.

Äg:Sofia Wangnwald, Alingsås.

Tikar öppen klass

FJÄRKULLAS DREVRAR ZÄTA                                Vg

Äg: Martin Andreasson Hedekas.

GRABBERBERGETS LINA                                       Good

Äg: Kent Arnesson, Skärhamn.

Tikar Championklass

SE UCH NATTSLAGETS ANFIELD                          Ex 1 Chkl CK 1 btkl BIR.

Annika o Bengt Helgesson, Kungshamn.

 

Hunneberg  2019

Dommare: Nils Molin

Stort grattis till BIR J Brunnebergens Bob & BIM J Wallelyckan Exxi

 

 Hanar juniorklass.

ANTON.Vg, 2 junkk.  Äg: Linus Lindstedt, Götene.

SVANVIKDALENS FELIX. Vg, 3 junkk. Äg: Inge Lund, Munkedal.

SVANSTRANDENS ESKIL. Ex, 1 junkk. Äg: Jörgen Einarsson, Dals-Långed.

 Hanar unghundsklass.

FALLASKOGENS ÅSKAR. Ex,1 Ukk.

 Hanar jaktklass.

BRUNNEBERGENS BOB. Ex, 1 jkk, CK, 1 bhkl, Cert.BIR.

Äg: Claes Brobeck, Uddevalla.

BERGHÄLLENS NICKE. Ex, 3 jkk, CK, 3 bhkl. Äg: Sven-Eric Gustavsson, Frändefors.

FALSTERGÅRDENS STOLLE.Ex, 4 jkk, CK, 4 bhkl.

Äg: Jennica Jonasson Loventuos, Åseda.

GÅSMYRENS CALIBER. Ex, 2 jkk, CK, 2 bhkl, Res-Cert. Äg: Peder Jansson, Ed.

MAJBERGETS QUINTUS. Vg. Äg: Bo Engholm, Säffle.

TEAM GRANATHS CRUT. Vg. Äg: Johan Fred, Sjövik.

 Tikar junorklass.

DOVERDALENS AMBRA. Vg. Äg: Mattias Persson, Vargön.

FALLASKOGENS JENNIE. Ex,1 junkk. Äg: Mattias Persson, Vargön.

GARVAGUBBENS ALICE. Vg. Äg: Pernilla Jansson, Hasselfors.

HALLASJÖNS BELLA. Ex, 2 junkk.Äg: Johan Jansson, Ljung.

RÖDMYRABACKENS INES. Ex, 4 junkk. Äg: Peter Friberg, Trollhättan.

WALLELYCKANS FILIPPA. Ex, 3 junkk. Äg: Kurt Johansson, Sollebrunn.

Tikar Unghundsklass.

TOSTAREDS CAJSA. Ex, 1 junkk, CK, 3 btkl. Äg: Marcus Andersson, Mölndal.

TOSTAREDS CIRI. Ex, 2 junkk, CK. Äg: Carolin o Pontus Crespo, Hajom.

 Tikar Öppen klass

KUNGBERGETS SODA. Ex, 1 ökk. Äg: Karl Andersson, Dals-Rostock.

 Tikar Jaktklass.

BERGHÄLLENS MOLLY. Ex, 4 jkk. Äg: Bror Strid, Trollhättan.

GÅSMYRENS FREJA. Ex, 3 jkk, CK, 4 brkl. Äg: Pernilla Jansson, Hasselfors.

KULLAJÄGARNS KITTY. Vg. Äg: Mikael Karlsson, Alingsås.

NILLAS CASTOR ELSA. Ex, 2 jkk, CK, 2 btkl, Res-Cert. Äg: Per Björklund, Hökerum.

TORPMYRENS WILMA Ex. Äg: Bengt Larsson, Ed. 

WALLELYCKANS  EXXI. Ex, 1 jkk, CK, 1 btkl, Cert, BIM.  Äg: Andreas Rångemyr, Rångedala.

Resultat 2018

 RORVIKSBRO 16 december 2018 – RESULTAT

BIR blev J SE VCH Nattslagets Anfield, äg Annika & Bengt Helgesson och BIM J Wipens Ture, äg Bengt & Barbro Larsson ( på bilden visad av Robert Andersson)

 

HUNNEBERG 2018

Domare: Siv Bengtsson

Hanar Valpkl 6 -9 mån.

BERGHÄLLENS NICKE 1 valpkl Hp. Bästa valp. Äg: Sven-Erik Gustavsson, Frändefors .

Hanar Junkl

BÄCKSKOGENS FAXE Ex 3 junkk Äg: Marcus Hansson, Arvika

GRENEBACKENS GIPPO Disq Äg: Leif Evertsson, Undenäs

LILLA SOLBACKENS JULLE Vg 4junkk Äg: Dennis Jacobsson, Västra Frölunda

NATTSLAGETS DUNDER Ex 2 junkk Äg: Jonas Lundqvist, Brastad

NATTSLAGETS SKARE Good Äg: Tomas Haraldsson, Östmark

TOSTAREDS CAPTEN Ex 1 junkk CK 2 bhkl Äg: Björn Alexandersson, Tidan

Hanar Ukl

SPEELAS BINGO Disq Äg: Niklas Väisänen, Årjäng

Hanar Jaktklass

DREVSTIGENS ÄCKO Ex 2 jkk Ck 4 bhkl Res-cert Äg: Ulrica Karlsson, Ljungskile

HEDVATTNETS ASTRO Vg Äg: Tommy Gustafsson, Billingsfors

KULLAJÄGARNS LINUS Vg Äg: Eive Olsson, Trollhättan

MAJBERGETS QUINTUS Ex 3 jkk CK Äg: Bo Engholm, Säffle

NATTSLAGETS REMINGTON Ex 1 jkk Ck 3 bhkl, Cert. Äg: Lennart Haglund, Arvika

WIPENS TURE Ex 4 jkk Äg: Bengt Larsson, Vara

Hanar Ökl

DRIVABOS ARES Vg 1ökk Äg: Christoffer Eriksson, Källekärr

Hanar Chkl

SEUCH BÄCKSKOGENS TRÄFF Ex 1 chkl CK 1 bhkl BIR . Äg: Dag Hansson, Arvika

Tikar Junkl

ACKERS BÄSTA BRITTA Ex 2 junkk CK Äg: Anneli Ylinen,

Trollhättan BELLA Vg Äg: Anneli o Tord Torin,

NATTSLAGETS ANFIELD Ex 3 junkk Ck Äg: Annika o Bengt Helgesson, Kungshamn

TORPMYRENS WICKIE Good Äg: Bengt Olsson,Strömstad

WALLELYCKANS EXXI Ex 1 junkk CK 3 btkl. Äg: Andreas Rångemyr, Rångelanda

VILTSTIGENS FIA Vg 4 junkk Äg: Linnea Hansson o Jörgen Olsson, Årjäng

Tikar Jaktkl

BERGHÄLLENS MOLLY Vg 2 jkk Äg: Bror Stridh, Trollhättan

NATTSLAGETS ANNI – FRID Ex 1 jkk CK 1 btkl Cert BIM. Äg: Kåre Johannesson, Torsby.

TOSTAREDS BEATRIX Vg 3 jkk Äg: Robert Andersson, Järpås

Tikar Ökl

FALLASKOGENS BIXI Ex 1 ökk CK 2 btkl Äg: Enar Viktorsson, Uddevalla

KULLAJÄGARNS KITTY Vg 2 ökk Äg: Mikael Karlsson, Alingsås

Tikar Chkl

SEUCH SEJCH NATTSLAGETS MARIT BJÖRGEN Ex 1 chkl CK 4 btkl. Äg: Annika o Bengt Helgesson, Kungshamn.

Uppfkl

KENNEL NATTSLAGET 1 uppfkl Hp. Äg: Annika o Bengt Helgesson, Kungshamn.

Resultat 2017

Resultat Hunneberg 2017-05-17

Domare Paula Sunebring

BIM WIPENS TURE – BIR MOLLY
VALPKLASS HANAR ( 6-9 mån )
FALLASKOGENS JAZZO 1 valpkl, Hp, Bästa valp. Äg: Peter Friberg, Trollhättan
HANAR JUNIORKLASS.
GÅSMYRENS CALIBER Ex, 2 junkk,. Äg: Peder Jansson, Ed.
TOSTAREDS BRASSE. Vg. 3 junkk. Äg: Alexander Rudhag, Åsa.
WIPENS TURE. Ex, 1 junkk, CK, 1 bhkl, BIM. Äg: Bengt o Barbro Larsson
HANAR JAKTKLASS
SEVCH ASSAR. Ex, 1 jkk, CK, 2 bhkl Cert,l Äg: Ulf Jonasson, Högsäter.
BÄCKSKOGENS TRÄFF. Vg, 3 jkk. Äg: Dag Hansson, Arvika.
NATTSLAGETS BJÖRN-DÄHLIE. Diskv, Äg: Anders Svensson, Töllsjö.
VILTSTIGENS DUCKE. Ex, 2 jkk. Äg: Linus Johansson, Strömstad.
TIKAR JUNIORKLASS
BERGHÄLLENS MOLLY. Ex, 2 junkk, CK. Äg: Bror Stridh, Trollhättan.
TOSTAREDS BEATRIX, Ex, 1 Junkk,CK, 4 btkl. Äg: Robert Andersson, Järpås.
WALLELYCKAN ALMA. Ex, 3 junkk, CK. Äg: Kerstin Abrahamsson Stefan Emanuelsson, Vänersborg
VÄRÖ-SKOGENS SAGA. Vg, 4 junkk. Äg: Rikard Johansson, Lyrestad.
TIKAR UNGHUNDSKLASS
MAJBERGETS QUILLA. Vg, 2 ukk. Äg: Pål Cromberger, Spekeröd.
MOLLY. Ex, 1 Ukk, CK, 1 btkl, BIR. Äg: Henrik Berger, Brastad.
TIKAR JAKTKLASS
SEVCH DRIVABOS RHEA. Ex, 1 jkk, CK, 3 btkl Cert. Äg: Orvar Lindh, Uddevalla.
TOSTAREDS ABBA. Ex,2 jkk. Äg: Bo Jambren, Tostared
SEVCH TUNETS-CITA. Good. Äg: Peter Eriksson, Tun.
TIKAR ÖPPEN KLASS
FALLASKOGENS FIA, Vg, 2 ökk. Äg: Inga-Britt Andersson, Härryda.
KULLAJÄGARNS KITTY. Ex, 1 ökk, CK, 2 btkl. Äg: Mikael Karlsson, Alingsås.

—————————————————————————

Click here to add your own text