Dokument

Här hittar du utövare samt funktionär, alla dokument och handlingar som är användbara inom vår drevprovsverksamhet. Ett drevprovs genomförande beskrivs här & hur man anmäler sig till drevprov beskrivs här. Kontakta drevprovsansvarig Claes Brobeck, Stenshult Hugget 378, 451 92 Uddevalla. Tel nr 0522-662211 mob. 0735-449980 Mailadress är: claesbrobeck@hotmail.com

Anmälningsblankett