Allmän information – Historia

Västsvenska Dreverklubben bedriver en verksamhet med utställningar, spårprov, jaktprov och annat. Har du frågor, behöver råd eller något annat så ta kontakt med oss här

Läs VSDK-Bladet 2024-1 här

Läs VSDK-Bladet 2023-1 här

Läs VSDK-Bladet 2022-1 här

Läs VSDK-Bladet 2021-1 här

Läs VSDK.bladet 2020-1 här

Läs VSDK-bladet 2019-1 här

Läs VSDK-Bladet 2018-1 Här

 

 

Statuter för Framtidspokalen – Stenshults kennels VP.

Målsättningen för vandringspriset är att stimulera ungdomar att starta på drevprov

Framtidspokalen är ett ständigt vandrande pris som årligen delas ut till hundförare upp till 25 års ålder, för provsäsongens bästa drevprovsresultat. Vid ett lika provresultat, tilldelas den yngste startande priset. De tävlande, från alla lokalklubbar, är välkomna  att starta med valfri Drever i VSDK:s regi och skall under provet ta ett direkt huvudansvar för provdagens upplägg  och genomförande.  

 

För mer info från Svenska Dreverklubben Läs mer

Etiska regler

  • Alla medlemmar i SDK måste följa SKK:s grundregler, stadgar och övriga bestämmelser.
  • Medlem i SDK skall verka för en positiv anda i klubben.
  • Läs mer
dreverklubben-sverige

dreverklubben-sverige-valp

Policy för digitala medier

Svenska Dreverklubben följer följande policy i frågor gällande digitala medier. Läs mer

Angående GDPR

Information gällande GDPR till dig som medlem i Svenska Dreverklubben Den 25 maj 2018 trädde en ny lag i kraft – GDPR. Den ersätter vår tidigare personuppgiftslag och har lett till att företag, föreningar och ideella organisationer har behövt anpassa sina verksamheter för att fortsatt uppfylla lagen. För dig som medlem i Svenska Dreverklubben innebär lagändringen inte någon större förändring, mer än att du måste godkänna att vi som klubb hanterar dina personuppgifter samt att du har givits fler rättigheter än tidigare. Genom GDPR får privatpersoner bland annat möjlighet att kräva ett registerutdrag från företag/organisationer för att se exakt vilka uppgifter som företaget/organisationen har sparade om personen i fråga. Mer om vilka rättigheter du har som privatperson/medlem kan ni läsa om i vår dataskyddspolicy på hemsidan; https://svenskadreverklubben.se/dataskyddspolicy/ – där kan ni också läsa lite mer allmänt om vad GDPR innebär i vår klubb. De personuppgifter klubben samlar in är de som uppges i samband med att en person blir medlem hos oss (Namn och Adress, till ungdomsmedlemsskapet krävs även personnummer, dock ej de fyra sista siffrorna). Genom att betala in medlemsavgiften har man tidigare godkänt att klubben hanterar personuppgifter, men vi arbetar på en lösning som ska förtydliga kravet gällande samtycke till insamlingen av personuppgifterna. Inom klubben kommer vi fortsatt att arbeta med att utvärdera och anpassa våra rutiner gällande hanteringen av personuppgifter – detta för att säkerställa att vi uppfyller lagen på ett korrekt sätt. Närmast kommer ett utskick ske till varje respektive styrelse ute i lokalklubbarna, då det är styrelsemedlemmarna som i första hand hanterar era personuppgifter i samband med den löpande verksamheten (medlemsvård, tävlingsverksamhet etc.). Har ni några frågor eller funderingar gällande GDPR är ni välkomna att kontakta Mediakommittén i Centralstyrelsen alternativt någon representant i er lokalklubb.

Väl Mött, Centralstyrelsen genom Mediakommittén

 

Stadgar

Nedanstående stadgar reglerar hur verksamheten inom Svenska dreverklubben skall bedrivas. Läs mer

jaktlicens-drever
dreverklubben-vinster

Belöningar SDK/SKK

Utmärkelser tilldelas personer som, inom Svenska dreverklubbens, aktivt och förtjänstfullt arbetat för dreverns utveckling. Läs mer