Dokument

Här hittar du, utövare samt funktionär, alla dokument och handlingar som är användbara inom vår utställningsverksamhet. Hur en utställning går till beskrivs här & hur man anmäler sig till utställning beskrivs här. Kontakta utställningansvarig:

Jonas Lundqvist  
JANNES VÄG 3 LGH 1001  
454 30 BRASTAD  
Mobil:072-7108194  
Mail: jonaslundqvist@hotmail.se

Anmälningsblankett

Här kan ni ladda ner regler om från jan. 2017 til dec. 2021 utställningar och championat

Här kan ni ladda ner Dreverkompendium för extriördomare