Drevprovsresultat

Här finner du resultat från våra drevprov.

Resultat 2022

Novemberprove (Nääs) 2022

1.   PÅSKETORPETS FLIZAN SE40102/2021 T e SEJCH Torpmyrens Tanjer SE56693/2014 u J SEVCH SEJCH Påsketorpets VildaSE29339/2017 Äg: Jan Johnsson , Hällevadsholm . 26/11. Domare: Jonas Lundqvist. S1: Släppt vid skogskant, gör en sökrunda på 600 m. Lyckas då få tag på räv som drivs genomskogsmark, berg och stenmassiv i trånga bukter med bra tempo och ett mycket hörbart, nyanserat och tätt men ärligt och flertonigt skalltill full tid. Inkallad på löpa. Räv synlig två gånger. S2: Gör sökrundor upp till 500 m och däremellan besöker hundföraren, vilketsedermera resulterar i upptag på avspårat rå som drivs genom skog, hagmark och över bäck. med ett tätt, nyanserat, ärligt, flertonigtoch mycket hörbart skall till full tid. Inkallas på drev 184 m. Tiken kopplas, provet avslutat. En utmärkt prestation av en ungtik, som trotssin ålder besitter och bevisar stora färdigheter. Räv 91, Rå 92 EP: 5 – 3 – 5 – 5 – 4 – 4 – 4 – 3 – 4 = 37 DFK: 6.9 DFT: 6.9 SFK: 140 SFT: 138 JL: Utmärkt Pris: Ökl, 1 Räv, 1 Rå

2.   MORTENBEKKEN’S ALICE BABS NO42077/20 T e NOJ(D)CH SEJCH NOUCH SEUCH Bergeråsen’s Tassen NO50518/16 uSimbackens Cora SE52744/2016 Äg: Tron Ripel, Krokstadelva. 24/11. Domare: Jan Johnsson. S1:Ut på sökrunda 4-500m.tillbaka till hundföraren.Ny sökrunda 5-600m.får slag o reser rådjur som hondriver till full tid utan tapeter.Inkallas på tappt från 180m.S:2 Något mindre sökrundor i detta släpp,reser rådjur som syns med tiken ca1min.efter som bucktar mycket trångt.Tiken bryter självmant efter full tid.Har egen återgång till hundföraren ,en mycket trevlig tik medbra drevsäkert och samarbete. Rå 106, Rå 95 EP: 4 – 3 – 3 – 4 – 4 – 3 – 3 – 5 – 4 = 33 DFK: 7 SFK: 95 JL: Mycket bra Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

3.   NATTSLAGETS MONZA SE25074/2019 T e J SEUCH Trumslagarboställets Nisse SE56728/2015 u SEJCH SEUCH NOJ(D)CHNattslagets Marit Björgen SE50168/2015 Äg: THOMAS BACKAHÖJD, BRASTAD. 30/11. Domare: Håkan Östlund. Släp 1. Efter ett flertal korta sökrundor kommer hunden på slag upptag driver i täta bukter efter drygatimmen drar det iväg vi följer efter, rådjuret synligt med hund en minut efter.Kopplas på löpa. Släp 2. Efter sökrunda på 500m kommerpå slag upptag nära domarlaget rå synligt driver utan noterbara tappter till full tid. Kopplas på tappt. Rå 114, Rå 102 EP: 4 – 4 – 5 – 4 – 3 – 4 – 4 – 2 – 2 = 32 DFK: 7 SFK: 100 JL: Utmärkt Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

4.   SJUMILASKALLETS FRANS-JÄGER SE35523/2021 H e SEJCH SEUCH Sönnarebys Carl Evert SE40701/2015 u J SEJCHTorsmålen Siv SE23252/2019 Äg: Johan Johansson , FJÄLLBACKA . 30/11. Domare: Mikael Stenqvist. S:1 Släpps på hare som vi såg en stund innan. Driver mycket bra i 61minuter med endast någon ej01.12.2022, 22:27 noterbar tappt, får då en längre tappt som resulterar i dö tappt. S:2 Får omg slag och börjar väcka, reser hare efter mycket braslagarbete. Driver med ett underbart tryck i mycket fina bukter till full tid med endast en noterbar tappt, kopplas på löpan, hare avspåradvid ett flertal tillfälle. En fantastisk unghane. Hare 61, Hare 108(7) EP: 2 – 4 – 3 – 4 – 4 – 3 – 4 – 3 – 2 = 29 DFT: 6.5 SFT: 110 JL: Utmärkt Pris: Ökl, 2 Hare, 1 Hare

5.   NATTSLAGETS SILVERSTONE SE25076/2019 H e J SEUCH Trumslagarboställets Nisse SE56728/2015 u SEJCH SEUCHNOJ(D)CH Nattslagets Marit Björgen SE50168/2015 Äg: Robert Axelsson, Dingle. 28/11. Domare: Johan Johansson. S1. Släpper i åkerkant i hopp om att finna harslag. Söker villigt ut 200-300m och finner slag somleder till upptag på hare. Driver i 10min, får en tappt på asfalterad väg. Jobbar med tappten men reser slutligen rå som drivs till fulltidmed ett par ej noterbara tappter . Inkallas på tappt från 180m. S2. Söker ut bra och reser rå som buktar mycket trångt vilket gör drevetlite hackigt utan noterbara tappter. Drevet sträcker mot slutet ut något. Kopplas på löpan och provet avslutas. Rå 103(14), Rå 150 EP: 3 – 4 – 3 – 3 – 5 – 3 – 2(1) – 2 – 2 = 27 DFK: 7 SFK: 75 JL: Utmärkt Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

6.   FALLASKOGENS JAGA SE58156/2016 T e J Fallaskogens Frille SE20054/2014 u J Fallaskogens Ezza SE20706/2014 Äg: AndreasStjärneblad, Göteborg . 25/11. Domare: Håkan Östlund. Släp 1. Efter kortare sökrunda slag och upptag på rå synligt efter 5min driver utan noterbara tappter tillfull tid. kopplas på tappt i mosse. Släp 2. Efter kortare sökrunda får slag upptag på rå avspårat får en noterbar tappt i detta drev fårsedan tappt som hon ej reder ut. kopplas på tappten. Rå 110, Rå 63(8) EP: 2(1) – 3 – 3 – 4 – 5 – 3 – 4 – 2 – 2 = 28 DFK: 5 SFK: 80 JL: Mycket bra Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå

7.   JAKTJÄNTANS ABBI SE18922/2018 T e SEJCH SEVCH NOJ(D)CH Silverkällans Brasse SE24078/2015 u J SEVCH SEUCHKilhammars Disa SE35770/2010 Äg: Anette Rundén, Rengsjö. 07/11. Domare: Leif Johansson. S.1 Släpps i storskog o får genast slag som troligsvis är Hare som hon jobbar intensivt med men detblir upptag på Rådjur som går trångt i början men sträcker sedan ut o tiken bryter o går löpan tillbaka o vi möter upp. S.2 Får här slagsom leder till snabbt upptag på Rådjur som drivs 2 repriser tiken bryter o uppsöker föraren. S.3 Får också här slag som leder till upptagpå Rådjur som drivs en kortare stund men här blir tiken störd av 3 lösa Hundar så tiken bryter o uppsöker föraren. Rå 65, Rå 15(25), Rå16 EP: 3 – 3 – 3 – 3 – 4 – 4 – 4 – 4 – 2 = 30 DFK: 6.5 SFK: 100 JL: Mycket bra Pris: Ökl, 2 Rå

 

Resultat Wästgötakampen 14/11 2022 -Klicka här

Resultat Klubbmästerskapet 7-8/11 2022

1.     MIDDAGSBERGETS CONTESSA SE37789/2020 T e SEJCH Tjärdalen’s Rs Helex SE14009/2015 u J SEJCH SEUCH TostaredsAmalia SE22114/2015 Äg: Petra & Anders Carlssson, Sollebrunn. 07/11. Domare: Bengt Larsson. S1 tar upp rå som går i stor bukt kommer närmare och tvär slutar och kommer tillbaka till oss. S2 lite slöi söket i det ihållande regnet men drar iväg och efter några 100 m kommer upptaget som också går i stora bukter till full tid blåses in pånära håll.S3 regnet bara vräker ner men hunden drar iväg och upptaget låt inte vänta på sig ett trångt buktande drev tills hon visslas inpå nära håll och provet avslutas. det ska tilläggas att det vräkte ner regn hela dagen. Rå 63, Rå 92, Rå 64 EP: 3 – 4 – 3 – 4 – 5 – 3 – 3 – 4 – 4 = 33 DFK: 7.2 SFK: 85 JL: Mycket bra Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå. Totalpoäng 64

 

2.     BERGHÄLLENS OPPIE SE30803/2018 T e SEUCH SEJCH Örnfjordens Pan SE21609/2013 u J SEUCH Häggingåsens BollaSE44709/2014 Äg: Martin Sandin , Lidköping . 08/11. Domare: Robert Andersson. S1: släpps på uppväxt hygge. Får slag som leder till upptag på rådjur som ses efter 50 min medtiken 1 min efter. Drev i två repriser till full tid. inkallas på drev utom synhåll. S2: släpps i åkerkant. Reser Rådjur som ses efter 30minmed tiken 2 min efter då det byter buktområde. Drev i tre repriser till full tid. Tiken bryter självmant då drevet passerar i närheten av ossoch provet avslutas. Trevlig tik i bra kondition med ork kvar vid dagens slut. Rå 94(9), Rå 108(35) EP: 3 – 4 – 2 – 4 – 4 – 3 – 4 – 2 – 4 = 30 DFK: 6 SFK: 85 JL: Utmärkt Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå. Totalpoäng 61

 

3.     BURSTRÖMS DIXIE SE43406/2018 T e J SEUCH Piipanlauman Peetu SE47527/2012 u SEJCH SEUCH Trumslagarboställets EssieSE56724/2015 Äg: Sofia och Tony Wangvald, Alingsås. 07/11. Domare: Jan Johnsson. S1. Söker ut bra ( 2-300m) med god kontakt till hundföraren mellan sökrundorna. Reser rå som drivs tillfull tid utan noterbara tappter. Inkallas utom synhåll (150m) från fullt drev. S2. Något trångt sök i detta släpp. Reser hjort som går i vidabukter till full tid med många ej noterbara tappter. Kopplas på tappt. Mycket regn och blöta marker under provdagen. Rå 95, Hj 120 EP: 3 – 3 – 4 – 4 – 4 – 3 – 3 – 2 – 4 = 30 DFK: 6 SFK: 100 JL: Utmärkt Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Hj. Totalpoäng 61

 

4.     BERGHÄLLENS OLGA SE30802/2018 T e SEUCH SEJCH Örnfjordens Pan SE21609/2013 u J SEUCH Häggingåsens BollaSE44709/2014 Äg: Runo ERlandsson, VARA. 07/11. Domare: Staffan Hamlet. S1: Ut 100 m slag snabbt upptag går i en bra bukt ensamt rå , Olga 30 sek efter, något större buktertappt som Olga löser, drevet går i repriser ibland m mycket bra tryck,3misslyckade inkallningar, drevet går ut på en åker där kopplasOlga. S2: Söker något trångt hetsigt upptag 100 m ståtlig hjort kommer förbi provgruppen Olga 30 sek efter, Buktar bra i 25 min Olgabryter på 550 m egen återgång. S3: Slag omgående som Olga jobbar m 250 m innan upptag går bra i en större plantering tills Olgabryter o vi möter henne på återgång. Rå 103(17), Hj 25, Rå 73 EP: 2(1) – 4 – 3 – 3 – 5 – 3 – 3(1) – 4 – 2 = 29 DFK: 7 SFK: 85 JL: Mycket bra Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå. Totalpoäng 53,3

 

5.     SKÅLGROPENS SALLY SE29324/2021 T e J Mg Ari SE38670/2020 u J RR SEJCH NOJ(D)CH Bloksbergs Mira SE47684/2014 Äg:Johan Johnsson, Strömstad. 07/11. Domare: Johan Johansson. S1. Släpps och får omg slag som leder till upptag på rå, driver till full tid med en noterbar tappt.Kopplas på löpan. S2. Söker ut i vida sökrundor (700m) med utmärkt fart och kontakt med föraren. S3. Släpps i ny terräng där tikensöker utmärkt även här men utan att finna slag. S4. Släpps på nytt i ny terräng där tiken slutligen får slag som leder till upptag på okäntdrevdjur. Får tappt som hon ej lyckas lösa, kopplas slutligen på tappten och provet avslutas. Natten före och hela provdagen bestod avkraftigt regn och blöta. En mycket lovande ung tik som har framtiden för sig. Rå 96(13), Okänt 25 EP: 5 – 3 – 5 – 3 – 3 – 3 – 4 – 2 – 2 = 30 DFK: 7 SFK: 110 JL: Utmärkt Pris: Ökl, 1 Rå. Totalpoäng 49

 

6.     LJUNGLANDETS IZA III SE48810/2015 T e J Drevhöjdens Faxe SE38239/2013 u SEJCH Falstergårdens Lisa S40966/2009 Äg:Håkan Östlund, Kode. 07/11. Domare: Mikael Stenqvist. S1: släpps i skogsterräng, söker ut max 45 m, kopplas för terrängbyte. S:2 Släpps i nytt område, reserrå som ses i upptaget, driver bra i fina bukter med en noterbar tappt. Drevet sträcker sedan ut mot trafikerad väg där fara för hundensliv uppstår. Kopplas på vägen. S:3 Släpps i ny terräng, reser rå omgående, drevdjuret passerar domarlaget med hunden ca en minutefter. Driver till full tid. Drev 2 och 3 sammanslås. Kallas in på tappt. S:4 Söker fortfarande mycket trångt, har dock ett kortare drev påhare som domarlaget stött. Provet avslutas på hundägarens begäran. Rå 62(8), Rå 31, Hare 7 EP: 1(1) – 2 – 4 – 3 – 5 – 3 – 3 – 2 – 2 = 25 DFK: 7 SFK: 105 JL: Bra Pris: Ökl, 1 Rå. Totalpoäng 44

Resultat Oktober provet 2022

1. BERGHÄLLENS OLGA SE30802/2018 T e SEUCH SEJCH Örnfjordens Pan SE21609/2013 u J SEUCH Häggingåsens BollaSE44709/2014 Äg: Runo ERlandsson, Vara. 26/10. Domare: Anders Carlsson. S1, snabbt upptag på rådjur (avspårat) som buktar stort, inropad på nära håll. S2, Mycket brabuktande drev på rå som ses två gånger m tiken 1,5 min efter, inropad på tappt på nära håll. Rå 102(13), Rå 97 EP: 3 – 3 – 3 – 4 – 5 – 3 – 4 – 2 – 3 = 30 DFK: 7 SFK: 80 JL: Utmärkt Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

Resultat Januari provet 2022

1.            BERGHÄLLENS MOLLY SE37553/2016 T e SEUCH SEJCH ÖRNFJORDENS PAN SE21609/2013 u SEJCH TORPMYRENS QULAN SE55994/2012 Äg: bror stridh, Trollhättan.
19/01. Domare: RUNO ERLANDSSON. Släpp 1: Söker ut bra i vid bukt tar upp rå get och kid, driver i rätt vind som tur är, driver till full tid och lite till kopplas på löpan tiken 2 min efter. Släpp 2: släpper i hagmark söker ut bra, tar upp i skogskant haren kommer på skogsväg springer tillbaka 50m tiken löser det fint 1.5 min efter driver till full tid kopplas på löpan 2min efter en trevlig och ärlig tik. Rå 123, Hare 125
EP: 4 – 5 – 4 – 5 – 4 – 3 – 3 – 2 – 2 = 32 DFK: 6 DFT: 6 SFK: 88 SFT: 88 JL: Utmärkt Tot.poäng 72 Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Hare

 

2.            TK STORM NO30885/15 H e SEUCH SEJCH BERGERÅSEN’S WILLE SE12654/2011 u NORDJ(D)CH NOUCH SEUCH J W TINKA N20320/06 Äg: Kolbjörn Strand, Akland.
14/01. Domare: LEIF JOHANSSON. Släpp1 Går genast ut på sökrunda på 200m o kommer sedan in o hälsar på drar genast ut på nästa sökrunda på 300m där han får slag o reser snabbt Rå som går väldigt trångt till full tid utan noterbara tappter. kopplas på löpan , vi sitter på samma ställe hela drevtiden en fantasisk jakt. Släpp2. Går även här genast ut på en sökrunda på 200 m kommer även denna gång o hälsar på sedan ut 600 m får där slag som leder till upptag på Rå. tvärsemot den första jakten så går denna jakten väldigt stort till full tid utan noterbara tappter kopplas på löpan. Rå synlig vid koppling, en väldig trevlig dag i skogen med en riktig duktig hund Rå 93, Rå 93
EP: 5 – 4 – 5 – 5 – 5 – 3 – 4 – 3 – 2 = 36 DFK: 8 SFK: 90 JL: Utmärkt Tot.poäng 69 Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

 

3.            LJUNGLANDETS SOLO I SE32825/2020 H e SEJCH TEAM GRANATHS CRUT SE37487/2017 u SEVCH SEUCH SEJCH LJUNGLANDETS IZA III SE48810/2015 Äg: Andreas Holm, Alingsås.
13/01. Domare: STAFFAN HAMLET. 1.Ut på pigga ben, får slag jobbar m enstaka väckskall, upptag 380 m mkt fina bukter drevet går över en stor mosse med breda diken där får hunden tappt löser tappten föredömligt buktar fint tills koppling sker. 2, söker 450 m ut får slag, reser går i en plantering blir det tappt, föraren väljer att koppla.( misstänker hare). 3. upptag nära provgruppen, drevet buktar mkt bra, ensamt rå, hunden 1 min efter, kopplas efter full tid då drevet passerar en väg. Vid samtliga kopplingar har hunden gått lös m husse efter avslutat drev. Hunden har bjudit på ett otroligt vackert o hörbart skall, m utmärkt nyansering. Ett ungt ekipage (både förare o hund)m mkt stor jaktlust. Rå 121(22), Okänt 21, Rå 97
EP: 4 – 5 – 4 – 4 – 4 – 5 – 5 – 3 – 2 = 36 DFK: 8 SFK: 110 JL: Utmärkt  Tot.poäng 69 Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

 

4.            FJÄRKULLAS DREVRAR ZÄTA SE32904/2016 T e SEJCH SEUCH EKARPSGÅRDENS LEO I S64593/2007 u TINA SE10070/2012 Äg: Martin andreasson, Hedekas.
11/01. Domare: JAN JOHNSSON. Släpp 1 reser rå vid bra slagarbete som tiken driver till full tid med en tappt vid ett större vattendrag, kopplas på drevlöpan efter full tid. Släpp 2 Går på slag längre sträcka utan upptag, tiken kopplas för nytt släpp. Släpp 3 Reser rå som hon driver till full tid bryter och kommer till hundföraren. Bedömning av samarbete och lydnad gjordes efter provdagens slut. Rå 112(25), Okänt 0, Rå 155
EP: 4 – 3 – 4 – 5 – 4 – 3 – 3 – 3 – 2 = 31 DFK: 8.5 SFK: 85 JL: Utmärkt Tot.poäng 64 Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

 

5.            TOSTAREDS DANTE SE35772/2019 T e SEJCH BERGMOSSENS ORYX SE22492/2014 u SEUCH SEVCH Äg: Julia Andersson, Lidköping 22/01. Domare: BENGT LARSSON. Drev:1 Snabbt upptag på rå som buktar mkt trångt tills det springer på oss, sträcker ut något men inga problem att följa till full tid kopplas på löpan.Drev: 2 Åter ett snabbt upptag och det blir ett helt annat drev i både fart och skall det var troligen räv då det blir stopp vid gryt och hunden kommer självmant tillbaka.Drev: 3 Återigen ett snabbt upptag på rå som buktar mkt bra kommer och hälsar på oss när han ska gå över vägen men återgår därav tappten och driver till full tid kopplas på löpan.Rå synliga flera ggr i båda Rå dreven med hunden ca 1 min efter.Bedömning av samarbete och lydnad gjordes efter provdagens slut.  Rå 97, Rå 93(7) EP: 3 – 4 – 4 – 4 – 4 – 3 – 4 – 4 – 2= 32 DFK: 8. SFK: 95 JL: Utmärkt Tot.poäng 63 Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

 

6.    MG ARI SE38670/2020 H e SEJCH NOJ(D)CH TROLLSKOGENS F-S BALDER NO39774/17 u FB ALFA NO38589/16 Äg: Gösta Mörk, Tanumshede.
13/01. Domare: JAN JOHNSSON. Släpp 1 Reser ganska omgående rå som han driver till full tid kopplas på löpan. Släpp 2 Efter bra sökrundor och bra kontakt med hundförare reser han rå som går till full tid och inkallas på nära håll och kopplas Rå 132(58), Rå 1130
EP: 4 – 3 – 5 – 3 – 4 – 3 – 3 – 2 – 2 = 29 DFK: 8 SFK: 90 JL: Utmärkt Tot.poäng 58 Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

 

7.    NATTSLAGETS BAHAMAS SE33563/2019 T e SEJCH NATTSLAGETS DUNDER SE22720/2017 u SEVCH NATTSLAGETS BENELLI SE51571/2016 Äg: Jörgen Hilmersson, Hedekas .
13/01. Domare: JOHAN JOHANSSON. Släpp 1. Söker försiktigt ut och får omgående slag som leder till upptag på hare. Får omgående tappt på asfalterad väg, hundföraren väljer att koppla. Släpp 2. Får efter en kortare söktur slag, reser rå som ses efter 5min med tiken 30 sek efter. Driver till full tid med ett par ej noterbara tappter med ett utmärkt hörbart skall. Kallas in på tappt från 350m. Släpp 3. Söker försiktigt, tar upp rå som drivs utan noterbar tappt. Tiken bryter självmant och söker upp hundföraren. Släpp 4. Lyckas ej hitta slag och provet avslutas. Hare 3, Rå 112, Rå 62
EP: 2 – 4 – 3 – 3 – 3 – 5 – 4 – 5 – 3 = 32 DFK: 8 SFK: 110 JL: Mycket bra Tot.poäng 57,2 Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå

 

8.    TEAM GRANATHS DONNA SE45626/2019 T e FALSTERGÅRDENS STOLLE SE33761/2013 u SEUCH SEJCH TEAM GRANATHS AKKA SE57662/2012 Äg: Karl Nygren, Hjälteby.
26/01. Domare: HÅKAN ÖSTLUND. Släp 1 . Tik lös i skogsterräng sökrundor i hög kulle upptag drev fint buktande med tät skallgivning rå avspårat efter 90 min byter drevdjuret område, inkallas utom synhåll på drev. Släpp 2. Efter slag arbete i brant terräng upptag get med killing synligt efter 5 min. Efter fina bukter bryter tiken i mosse 500m bort och kommer tillbaka. Efter längre förflyttning Släp 3. Upptag efter kort slag arbete två rådjur synliga efter 5 min .Tik avbryter efter kortare drev. Släp 4. Inget upptag. Vind ökande under dagen till kuling. Rå 115, Rå 47, Rå 32
EP: 2(1) – 3 – 3 – 4 – 4 – 4 – 5 – 4 – 4 = 33 DFK: 7 SFK: 110 JL:Mycket bra Tot.poäng 56 Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Rå

 

9.    MIDDAGSBERGETS CONTESSA SE37789/2020 T e SEJCH TJÄRDALEN’S RS HELEX SE14009/2015 u SEJCH SEUCH TOSTAREDS AMALIA SE22114/2015 Äg: Pertra & Anders Carlsson, Sollebrunn.
19/01. Domare: STIG HELLSTRÖM. Släpp 1. Tiken söker ut lite försiktigt i början men ökar efterhand, får slag och börjar driva. Rådjuret sågs två gånger. Drevet buktar mycket bra och går ur hörhåll korta stunder i den hårda blåsten (<5 min). Har några ej noterbara tappter i samband med att drevdjuret gick över breda kanaler. Driver till full tid och bryter samt påbörjar återgång. När tiken skall passera oss på ca 75 m inkallas hon. Kopplas och provet avslutas enl 4.3.1 (unghundsprov). Övrigt: En mycket jaktduglig ung hund med stor potential. Rå 125
EP: 3 – 3 – 5 – 4 – 4 – 4 – 3 – 3 – 2 = 31 DFK: 7 SFK: 80 JL: Mycket bra Tot.poäng 53 Pris: Ukl, 1 Rå

 

10. LJUNGLANDETS IZA III SE48810/2015 T e DREVHÖJDENS FAXE SE38239/2013 u SEJCH FALSTERGÅRDENS LISA S40966/2009 Äg: John Håkan Östlund, Kode.
28/01. Domare: BO WALLIN. Släpp 1: Söker ut och reser Rå. Drev utan noterbara tappter , sista delen av drevet i blöta mossar. Inblåst , bryter och tar sin baklöpa och sedan raka vägen till parkerad bil och kopplas. Släpp 2 : Byte av trakt . Upptag på Hare som ses 2 ggr med tiken 2 min efter. Drev i 23. min i 2 repriser till dötappt. Verkar vara svåra vittringsförhållande efter starka vindar och omslag till frost. Kopplas och markbyte. Släpp 3 : Reser snabbt Hare som ses 3 tillfällen, tiken 2 min efter. Driver i 2 repriser i brant terräng i 51 min till dötappt. Kopplas och provet avslutas. Allmänt: Är vid provdagens slut fortfarande i god kondition och med hela tassar. Svåra förhållande. Rå 66, Hare 23(19), Hare 51(18)
EP: 4 – 5 – 3 – 3 – 4 – 4 – 4 – 4 – 3 = 34 DFK: 7.6 DFT: 5.4 SFK: 135 SFT: 105 JL: Utmärkt Tot.poäng 49 Pris: Ökl, 2 Rå, 3 Hare

 

11. ACKERS NILSBÄRT SE19851/2019 H e SEJCH TRUMSLAGARBOSTÄLLETS SIXTEN SE40894/2013 u SEJCH STENVALLENS ALMA SE33763/2012 Äg: Daniel Rydsmo, Alingsås.
06/01. Domare: JOHAN FRED. I första släppet så blir det inget tryck på drevet, spårat rå men det går i repriser i slagen samt återgång till upptagsplats, åter till släpplats där hund kopplas, får ihop ca 20 min sammanhängande drev. Släpp 2: Hunden gick på slag 4-500 m innan upptag, en lite längre tappt, för övrigt bra drev, avspårat rå i snön.Släpp 3: upptag på tryckande hare 30 meter från släpplats, avspårad två gånger i snön.Kopplas på trafikerad väg. Släpp 4: på rå, driver felfritt, fastnar i bäck därav kopplad samt provet avslutas. Rå 21(14), Rå 127(15), Hare 54, Rå 50
EP: 2 – 3 – 3 – 3 – 4 – 3 – 3 – 3 – 2 = 26 DFK: 7.4 DFT: 6.7 SFK: 84 SFT: 84 JL: Mycket bra Tot.poäng 47 Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Hare, 3 Rå

 

12. ALIZZA SE48861/2019 T e SEJCH BERGHÄLLENS MILOU SE37549/2016 u NATTSLAGETS ARIZONA SE17667/2014 Äg: Kent Karlsson, Strömstad.
06/01. Domare: MIKAEL STENQVIST. Släpp1. Får omgående slag och reser rå, driver i normala bukter i 73 min då hon avbryter självmant och tar bakspåren tillbaka till släpplatsen och hon kopplas. Släpp 2. Söker ut 200 meter, tar upp rå som buktar mycket trångt i 65 minuter då tiken bryter och uppsöker ägaren. Släpp3. Söker försiktigt ut, hittar slag som leder till upptag. Även detta drev buktar trångt, kopplas på löpan då det går mycket knackigt och tiken är väldigt gles i sin skallgivning. Rådjur synliga ett flertal gånger i samtliga drev . Rå 73, Rå 65, Rå 55
EP: 2(1) – 3 – 4 – 3 – 3 – 2 – 2(1) – 4 – 2 = 25 DFK: 8.2 SFK: 60 JL: Bra Tot.poäng 44 Pris: Ökl, 2 Rå, 2 Rå, 3 Rå

 

13. SKOTTATORPETS MEISTER SE28536/2020 H e SEVCH NATTSLAGETS OLD TRAFFORD SE46292/2017 u FRILJUSETS BEA II SE43687/2012 Äg: Andreas johnsson , Västerlanda.
22/01. Domare: CLAES BROBÄCK. Släpp 1 : Hunden söker ut bra i brant terräng i närhet av åtel, får slag som resulterar i upptag på Räv. Drevet buktar till början bra med ett par ej noterbara tappter, för att senare övergå till att sträcka rakt ut och slutar vid gryt där hunden stannar tills hundföraren kommer ikapp och kopplar. Släpp 2 : Hunden söker fortfarande bra, nu i hagmarker där Rå brukar vistas, dock inget upptag och hunden kallas in inom synhåll och kopplas. Släpp 3 : Efter en kort förflyttning släpps hunden i kuperad terräng med branta sluttningar och granplantering, får omgående slag och reser snabbt Rå som buktar extremt trångt, så trångt att hunden till slut får svårt att hålla isär alla drevlöpor, med en lång tappt som följd. Driver ytterligare en kort repris till samma sak inträffar. Hundföraren väljer då att blåsa in hunden från tappt utom synhåll och provet avslutas. Trevlig unghane med bra lydnad. Räv 68, Rå 64(57)
EP: 3 – 3 – 5 – 3 – 4 – 2 – 3 – 2 – 3 = 28 DFK: 6 DFT: 7 SFK: 90 SFT: 80 JL: Mycket bra Tot.poäng 43 Pris: Ökl, 1 Kombi

 

14. DREVSTIGENS ÖRA SE29446/2015 T e RAPPKROKENS CHARLIE SE18325/2010 u HÄRKILAS HERA II SE34185/2010 Äg: Mikael Österberg , Hjo .
17/01. Domare: ROBERT ANDERSSON. Släpp 1: Tiken släpps i hagmark med enebuskar i hopp om hare. Tiken tar upp av domarlaget stött hare. Kortare drev som går ut i plöjje där tiken får tappt och föraren väljer o koppla. Släpp 2: Loss i skogskant. Söker ut några vändor och hälsar på oss två gånger. Får rävslag som hon går långt på ca 1.5km men lyckas ej att resa. Kallas in o kopplas. Släpp 3: släpps på vall. Kommer fort i slag som omgående leder till upptag på hare. Vi ser haren i upptaget. Drev i en repris med några ej noterbara tappter. Kopplas på tappten och provet avslutas. Hare 13, Hare 46
EP: 3 – 2 – 5 – 3 – 4 – 3 – 4 – 2 – 2 = 28 DFT: 6 SFT: 85 JL: Bra Totpoäng 38 Pris: Ökl, 3 Hare

 

15. SUPERROYAL DROTTNING MARGARETA SE59773/2016 T e TOLSEBODAS ÄLLE SE42289/2013 u MAGÅRDS KLINGA SE49185/2013 Äg: Henrik Reinholdsson, Fristad.
27/01. Domare: BENGT LARSSON. Drev : 1 Ett mkt bra sök tar upp rå som går i stora bukter det är mkt svårt att följa drevet i den mkt hårda blåsten o regnet tiken lägger av och föraren blåser in henna. Drev : 2 Tiken har ett mkt bra sök åter upptag på rå som vi kan höra bättre i blåsten men hon lägger omotiverat av och återkommer. Drev : 3 har ett kort drev på rå. en tik med ett mkt bra sök hela dagen men vill inte fullfölja dreven. När tiken drev skallade hon i repriser samma på alla drev. Rå 72, Rå 32, Rå 24
EP: 4 – 4 – 3 – 2 – 3 – 2 – 2 – 2 – 3 = 25 DFK: 8.5 SFK: 60 JL: Godtagbar Tot.poäng 35 Pris: Ökl, 2 Rå

 

16. POPPELDUNGENS BILLY SE10627/2021 H e SEJCH RÖDMYRABACKENS ISOR SE42656/2018 u STÄDJANS EDIT SE36325/2013 Äg: Christian , Ödeborg .
28/12. Domare: CLAES BROBÄCK. Provdagen är förlagd på mycket Rådjurstäta marker. Släpp 1 : Hunden söker ut trångt och utan struktur , finner först slag efter långsam förflyttning i terrängen som resulterar i upptag på Rå. Drevet buktar trångt tills hunden plötsligt avbryter och tar sin baklöpa till föraren och kopplas. Släpp 2 och 3 är identiska : Hunden släpps vid tidigare synliga Rå , snabbt upptag och återigen trångt buktande drev tills han självmant avbryter och tar sin baklöpa till släpplatsen och kopplas. Släpp 4 : Nytt försök att släppa vid tidigare Rå observation, släpper enstaka väckskall utan att lyckas resa mer vilt, troligen mentalt trött.Kallas in och provet avslutas. En lydig unghane med mycket bra nyansering som får drevdjuren att bukta trångt, men behöver mer mognad och erfarenhet. Rå 19, Rå 16, Rå 17
EP: 1(1) – 2 – 5 – 2 – 4 – 3 – 4 – 2 – 3 = 26 DFK: 6.5 SFK: 90 JL: Godtagbar      Tot.poäng 33 Pris: Ukl, 0 Rå, 0 Rå, 0 Rå

 

17. KRONHEDENS DORIS SE37344/2019 T e NOS(D)CH SEJCH HEDVATTNETS ASTRO SE37472/2015 u SEUCH CARLSATORPETS ELVA SE31849/2015 Äg: Mikael Nazelius. 29/2 DOMARE: BENGT LARSSON. Drev:1 tar upp rå driver bra tills hon bara tystnar, förföljer tyst fast hon är bara 2 min efter. Vi anar redan då att något inte står rätt till. vi kopplar och gör en förflyttning det blir ett upptag med några skall går sedan tyst efter och vi kopplar och avslutar provet .jag har fått ett sms från ägaren att hunden har en infektion i kroppen skall på mer undersökning idag . Rå 53            EP: 2 – 2 – 4 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2=20 DFK 7 SFK 80 JL: Godtagbar Tot.poäng 27 Pris: 3 Rå                                               

Resultat 2021

Resultat December provet 2021

1.   1.    NATTSLAGETS MONZA SE25074/2019 T e SEUCH TRUMSLAGARBOSTÄLLETS NISSE SE56728/2015 u SEJCH SEUCH NOJ(D)CH NATTSLAGETS MARIT BJÖRGEN SE50168/2015 Äg: THOMAS BACKAHÖJD, BRASTAD.

20/12. Domare: JOHAN JOHANSSON. Släpp1. Söker försiktigt och får snabbt slag som leder till upptag. Driver sen med ett väl nyanserat och hörbart skall till full tid utan noterbar tappt. Rå synligt efter 60min med hunden 1min efter. Kopplas på löpan. Släpp 2. Tar upp rå som till en början buktar mkt trångt. Driver till full tid utan noterbar tappt. Kopplas på löpan och provet avslutas. En drevsäker hund med ett hörbart skall som har ett drevsätt som får dreven att bukta fint. Rå 94, Rå 99
EP: 2 – 4 – 5 – 5 – 4 – 5 – 4 – 2 – 2 = 33 DFK: 7 SFK: 90 JL: Utmärkt. Tävlings poäng: 68 Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

 

2.    SILVERKÄLLANS WENDY SE22407/2020 T e DREVER TASSENS WALLE SE20521/2018 u SILVERKÄLLANS DOLLY SE21414/2017 Äg: Linda Alice Kristiansen og Vegard Aasdalen, Nordkisa.
09/12. Domare: GÖSTA MÖRK. 1. Reser snabbt rå. Drev till full tid utan noterbar tappt. Inropad från löpan. 2. Efter bra sökrundor reses rå. Drev till full tid. Inropad från löpan ca 50 m. Kopplas och provet avslutas. Rå 97, Rå 95
EP: 4 – 3 – 4 – 5 – 4 – 4 – 4 – 2 – 3 = 33 DFK: 7 SFK: 120 JL: Utmärkt. Tävlings poäng: 67 Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

 

3.    TUNETS-CITA SE34863/2015 T e SEJCH VÄSTRALUNDS ROX SE43199/2010 u STJÄRNSKOGENS VITTRA SE42641/2010 Äg: Peter Eriksson, Nossebro.
17/12. Domare: RUNO ERLANDSSON. Släpp 1 tar upp rå efter bra slagarbete driver till full tid blåses in på 170m. Rå synligt två gånger med hunden ca en min efter. Släpp 2 släpps i hagmark jobbar fint på slaget reser hare som är synlig eter fem min har tappt reser igen driver till full tid kallas in på100m provet avslutas. Rå 90, Hare 91(6)
EP: 3 – 4 – 3 – 3 – 4 – 3 – 4 – 2 – 4 = 30 DFK: 6 DFT: 4 SFK: 98 SFT: 94 JL: Mycket bra. Tävlings poäng: 66 Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Hare

 

4.    FJÄRKULLAS DREVRAR ZÄTA SE32904/2016 T e SEJCH SEUCH EKARPSGÅRDENS LEO I S64593/2007 u TINA SE10070/2012 Äg: Martin Andreasson, hedekas.
16/12. Domare: MIKAEL STENQVIST. Släpp1. Söker ut bra, får harslag men lyckas ej att resa. Släpp2. Upptag på rå som går i stora bukter till full tid. Tiken avbryter självmant och tar löpan tillbaka till ägaren. Släpp3. Får nästan omgående slag och reser rå, drevet buktar mycket trångt i 66 minuter då tiken återigen bryter självmant och uppsöker ägaren. En trevlig hund som har ett mycket bra samarbete. Rå 153, Rå 66
EP: 3 – 3 – 5 – 4 – 4 – 3 – 3 – 5 – 2 = 32 DFK: 8 SFK: 90 JL: Mycket bra. Tävlings poäng: 57 Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå

 

5.    LJUNGLANDETS SOLO I SE32825/2020 H e SEJCH TEAM GRANATHS CRUT SE37487/2017 u SEVCH SEUCH SEJCH LJUNGLANDETS IZA III SE48810/2015 Äg: Andreas Holm, Alingsås.
08/12. Domare: STIG ÅKE LÖFGREN. Reser rå,som kan avspåras ett flertal ggr under drevet. Hunden kallas in under fult drev på kortare avstånd inom synhåll. Sök provat även efter att provet var avslutat . Trevlig unghane med ett mkt bra skall. Rå 90
EP: 3 – 3 – 4 – 4 – 5 – 4 – 4 – 2 – 3 = 32 DFK: 6 SFK: 110 JL: Utmärkt. Tävlings poäng: 54 Pris: Ukl, 1 Rå

 

6.    NATTSLAGETS BAHAMAS SE33563/2019 T e SEJCH NATTSLAGETS DUNDER SE22720/2017 u SEVCH NATTSLAGETS BENELLI SE51571/2016 Äg: Bror Jörgen Hilmersson, Hedekas.
08/12. Domare: JAN JOHNSSON. Släpp 1: Tiken reser omg rå som syns 2 ggr med hunden 1 – 2 min efter. Bryter vid större vattendrag och återkommer till föraren med egen återgång. Släpp 2: Reser rå som syns vid upptaget buktar mycket trångt tiken bryter vid tappt och kommer till hundförare. Släpp 3: Reser rå bryter vid tappt och återkommer till hundföraren. Släpp 4: Nytt släpp inget upptag och provet avslutas. Rå 93, Rå 56, Rå 30, Okänt 0
EP: 3 – 3 – 4 – 3 – 3 – 3 – 4 – 5 – 3 = 31 DFK: 9 SFK: 110 JL: Bra. Tävlings poäng: 51 Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Rå

 

7.    HEKTARS ALLY SE38293/2020 T e RIVER RACE REGALL SE40465/2016 u SEJCH VÄSTRALUNDS INA SE43705/2016 Äg: Peter Höök, Uddevalla.
28/12. Domare: CLAES BROBÄCK. Släpp 1 : Tiken släpps på nysnö , söker ut i raskt tempo och får snabbt slag 220 meter från släpplatsen . Snabbt upptag på ensamt avspårat Rå som buktar trångt hela drevet , till full tid med en noterbar tappt . Tiken blåses av från fullt drev inom synhåll , 60 meter , kopplas och provet avslutas. En trevlig provdag tillsammans med en jaktstark ungtik med mycket bra skall. Rå 86(8)
EP: 3 – 3 – 2 – 3 – 2 – 4 – 4 – 2 – 3 = 26 DFK: 6.5 SFK: 95 JL: Mycket bra. Tävlings poäng: 46 Pris: Ukl, 1 Rå

 

8.    MOLLABERGETS ATLAS SE20388/2020 H e SEJCH ABBE SE54126/2015 u WALLELYCKAN EXXI SE17532/2017 Äg: Markus Lindqvist, Uddevalla.
18/12. Domare: JONAS LUNDQVIST. Släpp 1: Söker ut kort i höglänt terräng, får slag och väcker rikligt, som resulterar i upptag. RÅ synligt, driver genom skog, hagmark med ett bra tryck, driver med en noterbar tappt, kopplas på tappt. Släpp 2: får slag omgående. Väcker mkt rikligt en längre stund, får upp och har genom drevet några ej noterbara tappter och 1 noterbar tappt. Drevet går genom skog/hagmark ,kopplat på löpan där Rå är synligt . Provet avslutat. Rå 59(35), Rå 66(6)
EP: 2 – 3 – 1 – 3 – 2 – 3 – 3 – 2 – 2 = 21 DFK: 7.8 SFK: 88 JL: Bra. Tävlings poäng: 40 Pris: Ukl, 1 Rå

Resultat November provet 2021 

1.     BERGHÄLLENS OLGA SE30802/2018 T e SEUCH SEJCH ÖRNFJORDENS PAN SE21609/2013 u SEUCH HÄGGINGÅSENS BOLLA SE44709/2014 Äg: runo erlandsson, vara.
22/11. Domare: STIG HELLSTRÖM. Loss i skogsglänta, får slag och upptag, driver tapptfritt till drevet går ut över plöjda åkrar, Sannolikt hare. Föraren väljer att koppla för att spara tassarna. Släpp 2. Loss vid ödetomt. Tiken får omedelbart slag och börjar driva,. Fyra rådjur ses strax. Drever buktar trångt tills ett rådjur sprang rakt på oss och kastar helt om. Nu fick tiken lite problem och en tappt noteras. Ny kontakt och drevet buktar åter trångt till full tid. Rå synligt sju gånger. Inkallas från ca 80 m på tappt. Släpp 3 i nytt område efter flytt. Söker nu lite trögt i början men får slag och upptag, driver tapptfritt till drevet plötsligt tystnar och tiken bryter och återkommer. Trolig vildsvinskontakt. Släpp 4. Nu vill tiken inte lämna oss till en början, vi flyttar oss längs kanten på en klövervall, tiken söker sig in i skogen och 150 m från oss börjar drevet. Rå är synligt fem gånger med tiken ca 1 min efter. Inkallas från ca 50 m utom synhåll på drev. Kopplas och provet avslutas enl § 4.4 Okänt 10, Rå 96(15), Okänt 13, Rå 95
EP: 4 – 4 – 5 – 4 – 4 – 4 – 5 – 3 – 3 = 36 DFK: 7 SFK: 80 JL: Utmärkt. SM poäng: 68 Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

2.     Stuttfot’s Huldra NO35575/19 T e u Äg: Kamil Kulis, SLATTUM / Norge.
26/11. Domare: JOHAN JOHANSSON. Släpp1. Släpps vid åkerkant och får omedelbart slag som snabbt leder till upptag på rå. Driver med ett hörbart och väl nyanserat skall till full tid med endast ett par ej noterbara tappter. Rådjur synligt efter 60min med hunden endast 1min efter. Inkallas utom synhåll på 160m under fullt drev. Släpp2 Söker snabbt och effektivt upp till 400m i sökrundor med bra kontakt med föraren. Driver med 1 noterbar tappt till full tid. Inkallas på 100m utom synhåll under fullt drev. Provet avslutas. Rå 93, Rå 104(8)
EP: 4 – 4 – 4 – 4 – 3 – 4 – 4 – 3 – 4 = 34 DFK: 6.5 SFK: 110 JL: Mycket bra.   SM poäng: 66 Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

3.     Stuttfot’s Huldra NO35575/19 T e u Äg: Kamil Kulis, Slattum/Norge.
11/11. Domare: LEIF JOHANSSON. Släpp1.Släpps i skogsområde o få nästan omgående slag som så småningom leder till upptag på Rå som drivs i riktigt stora bukter i början men lugnar ner sig efter hand o drivs i trånga bukter till full tid utan noterbara tappter, ropas in på fullt drev från 100 m. Släpp2. Släpps i Ungskogteräng o får slag efter några riktigt rejäla sökrundor o reser Rå efter ett gediget slagarbete o driver det i två repriser till full tid, ropas återigen in från fullt drev, från 100 m. En mycket trevlig dag i skogen med en riktig bra hund. Rå 102, Rå 92(27)
EP: 4 – 4 – 4 – 3 – 3 – 4 – 4 – 2 – 4 = 32 DFK: 8.5 SFK: 100 JL: Utmärkt. SM poäng: 62 Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

4.     BROMDALENS KING NO30170/20 H e HOLTMARKAS JAZZ NO34885/18 u NOJ(D)CH SEJCH BROMDALENS PEPSI NO48039/17 Äg: Kolbjörn Strand, Akland.
19/11. Domare: JAN JONSSON. Släpp 1: Söker ut bra och tar upp rå som syns 1 ggr med hunden 4 min efter. Driver till full tid i två repriser, kallas in utom synhåll på 105 m bryter på fullt drev och kommer direkt till hundförare. Släpp 2: Reser hare efter bra slagarbete, drevdjuret syns 2 ggr med hunden 5 min och 2 min efter. I arbete på tappt reser han rå varpå han kallas in utom synhåll på 250 m bryter och kommer direkt till hundförare. Släpp 3: Söker ut i kortare rundor utan upptag. Provet avbryts och hunden kallas in. Rå 91(29), Hare 50(35)
EP: 3 – 4 – 3 – 3 – 5 – 3 – 2 – 2 – 5 = 30 DFK: 6 DFT: 6 SFK: 90 SFT: 90 JL: Mycket bra. SM poäng 50 Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Hare

 

5.     TEAM GRANATHS DONNA SE45626/2019 T e FALSTERGÅRDENS STOLLE SE33761/2013 u SEUCH SEJCH TEAM GRANATHS AKKA SE57662/2012 Äg: Karl Nygren, Hjälteby.
28/11. Domare: ALEXANDER HOLGERSSON. Kraftigt snöfall under natten och på tilltänkt släpplats visar det sig att snödjupet är väl stort. Tiken vill inte söka ut utan förflyttar sig på vägen istället. Vi kopplar och gör en längre förflyttning till lägre höjd. I andra släppet söker tiken trångt men reser rådjur som buktar fint i tre repriser med två noterbara tappter. Tiken nyanserar fint under drevet och det är lätt att läsa av hur bra kontakt hon har. Rådjuret observeras två gånger med tiken två minuter efter vid båda tillfällena. Hundföraren kallar in tiken på fullt drev från 150 meters avstånd. I släpp tre söker tiken något bättre men utan att hitta slag att arbeta med. Rå 94(20)
EP: 2(1) – 2 – 4 – 3 – 4 – 3 – 4 – 2 – 3 = 27 DFK: 6 SFK: 95 JL: Bra. SM poäng 46 Pris: Ökl, 1 Rå

Wästgötakampen klicka här för resultat!

Resultat KLUBBMÄSTERSKAP 8 November 2021 

 
 
1. LJUNGLANDETS IZA III SE48810/2015 T e DREVHÖJDENS FAXE SE38239/2013 u SEJCH FALSTERGÅRDENS LISA S40966/2009 Äg: John Håkan Östlund, Kode.
08/11. Domare: ROBERT AXELSSON. Släpper hund söker ut bra och tar upp vilt bra drev i 25min hunden slutar och kommer till hundföraren. Släpp 2 hunden drar i väg och reser ett rådjur som buktar fint till fulltid. Blåses av utom synhåll . Släpp 3 hunden söker ut bra och reser hare som han driver till fulltid med en noter bar tapp . Kopplas på löpan . Mycket trevlig hund. Okänt 25, Rå 105, Hare 145(7)
EP: 4 – 5 – 4 – 4 – 4 – 5 – 5 – 3 – 4 = 38 DFK: 6.5 DFT: 6.5 SFK: 114 SFT: 114 JL: Utmärkt. SM poäng 78
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Hare
 
2. BERGHÄLLENS MILOU SE37549/2016 H e SEUCH SEJCH ÖRNFJORDENS PAN SE21609/2013 u SEJCH TORPMYRENS QULAN SE55994/2012 Äg: Peder Hedén, Bullaren.
08/11. Domare: RUNO ERLANDSSON. släpp 1 upptag rå som är synligt en gång driver i fina bukter till full tid ingen noterbar tappt, inkallas på fullt drev utom synhåll. släpp 2: Ny såt , driver rå synligt två gånger kopplas på löpan. Släpp 3: kollar sök söker ut 200m upptag kopplas Rå 103, Rå 95, Rå 20
EP: 3 – 4 – 4 – 5 – 4 – 4 – 5 – 3 – 4 = 36 DFK: 7 SFK: 80 JL: Mycket bra. SM poäng 70
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå
 
3. GÖSTA SE29908/2016 H e NORDJ(D)CH CONITAS VESELIN SE25874/2011 u SEJCH NOJCH VÄTTERVINDENS GENNA SE40128/2011 Äg: Robin Pettersson, Munkedal.
08/11. Domare: BO WALLIN. Släpp 1: Söker ut snabbt, åter en gång, sedan upptag. Rå ses strax efter upptaget. Drevet stört vid tre tillfällen av annan hund i koppel. Rå hoppar över översvämmad å ej noterbar tappt, driver till full tid och kommer åter. Drev 2: Släpps omg i annan riktning, Upptag två rå som ses ren . 2 min e. Svårjagad terräng men mossgravar men inga noterbara tappter. Ligger nära sista kvarten och maxar med 145 Skall/min. Rå 99, Rå 125(6)
EP: 3 – 4 – 5 – 4 – 4 – 5 – 4 – 4 – 3 = 36 DFK: 8.3 SFK: 145 JL: Utmärkt. SM poäng 69
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

Resultat 2021

Resultat Januariprovet 2021 

Hund Ägare pris EP SM poäng Plats
Sönnarebys Freia Tomas Österberg 1 Räv+1 Rå 35  72   1
Jaktgåvans Oden Karin Karlsson 1 + 1 Rå 33  67   2
Berghällens Olga Runo Erlandsson 2 Rå+ 1 Hj+ 3 Ha  35  64   3
Biabys Yasta Björn Persson 1 + 1 Rå 32  63   4
Berghällens Oppie Martin Sandin 1 + 1 Rå 31  63   5
Kullajägarns Pila Stefan Hellgren 1 + 1 Rå 27  58  6
Påsketorpets Prillan Johan Johansson 1 + 2 Rå 32  56   7
Zita Rasmus Nilsson 1 + 2 Rå 30  55   8
Långskogens Frej Mikael Ohlsson 2 Rå          UKL        27  41,5  9
Nattslagets Monza Thomas Backahöjd 2 Rå 27  41   10
Klockebergets Doris Mikael Ohlsson 2 Rå 25  39,8  11
Svanvikdalens Kajsa Rasmus Nilsson 3 Rå 28  36   12
Torpmyrens Wickie Bengt Olsson 2 Rå 23  34   13
Långskogens Frej Mikael Ohlsson O                 Ökl 18  34  14

Vinnare Klubbmästerskapet 2020 

Påsketorpets Vilda

Ägare Jan Johnsson

Resultat 2020

Resultat Decemberprovet 2020

Resultat Novemberprovet 2020

Resultat Oktoberprovet 2020

Reslutat Klubmästerskapet 2020

Resultat Februariprovet 2020

 

Resultat Januariprovet 2020

Resultat 2019

Resultat Decemberprovet (Dingle) 2019

Resultat Novemberprovet (Nääs) 2019

Wästgötakampen klick här för resultat

Klubbmästerskapet 2019

Resultat Januariprovet 2019

Vinnare klubbmästerskap 2019

Tt Bobsy (Erica)

Ägare Arne Bengtsson

Resultat 2018

December

November

 

Oktober

Wästgötakampen klicka här för resultat

 

Resultat 2017

Resultat 2016

Drevprovsresultat Dingle 2016

Hund

Ägare

Pris

EP

Täv-p

Tot-p

Plac.

 

Trumslagarboställets Sixten  

SE40894/2013

Karin Karlsson     

1+1 rå + 3 rå   

29

 

63

1

 

Trumslagarboställets Puma 

SE40890/2013

A o B Helgesson  

1 hjort + 1 rå 

29

 

62

2

 

Arefjällets Bitsy

S53643/2008

Håkan Östlund     

1 + 1 rå           

28

 

59

3

 

TK Storm                                             

Kolbjörn Strand   

1 + 1 rå           

27

 

57

4

 

Härkilas Bolt 1                                    

SE55386/2014

Robert Robertsson 

1 + 1 rå           

25

 

56

5

 

Västralunds Axa                                 

SE46609/2013

Leif Johansson        

1+3+1 rå

23

 

55

6

 

Örnfjordens Caesar                            

SE36384/2014

Sven Nestorsson    

1+3 rå

28

 

54

7

 

Härkilas Bolt 1                                     

SE55386/2014

Robert Robertsson 

1 + 1 rå           

23

 

54

8

 

Nattslagets Bellio                    

SE48796/2014

Jan Johnsson           

1 rå

27

 

52

9

 

Nattslagets Arizona                           

SE17667/2014

Kent Karlsson          

1 rå

25

 

48

10

 

Trumslagarboställets Puma  

SE40890/2013

A o B Helgesson  

1 rå

25

 

46

11

 

Nattslagets Arizona       

SE17667/2014

Even-Andre Holmen 

1 rå

20

 

39

12

 

Stjärnskogens Vicky  

SE42640/2010

Peter Eriksson          

0

22

 

22

13

 

Drivabos Rhea                             

SE33311/2015

Orvar Lind                  

0

12

 

12

14

 

Drevprovsresultat oktober 2016

Hund

Ägare

Pris

EP

Täv-p

Tot-p

Plac.

 

Skånstorgsgårdens Frida  

 

John Chr. Solbrecke

1+1 rå  

29  

 

 

1

 

Nattslagets Bellio 

SE48796/2014

Jan Jonsson

1+1 rå   

24

 

 

2

 

Trumslagarboställets Puma

SE40890/2013

AoB Helgesson 

1+3 rå    

26

 

 

3

 

Gåsmyrens Sanna 

SE27809/2013

Jonas Hjertman

1 rå + Okänt 65 min

26

 

 

4

 

Drevprovsresultat november 2016

Hund

Ägare

Pris

EP

Täv-p

Tot-p

Plac.

 

Nattslagets Kiara   

20560/2011

AoB Helgesson

1 rå+1 räv

 

 

69

1

 

Stakkelias Sasha         

NO31046/11

Pål Stakkeland      

1+1 rå

 

 

58

2

 

Nattslagets Bellio                  

SE48796/2014

Jan Jonson

1+1 rå

 

 

57

3

 

Nattslagets Marit Björgen 

SE50168/2015

AoB Helgesson

1 rå+3 ha

 

 

54

4

 

Skåntorgsgårdens Frida  

 

Solbrekke o Henriksen 

1+1 rå

 

 

49,2

5

 

Viltstigens Ducke      

SE25904/2015

Linus Johansson

1+2 rå

 

 

47,5

6

 

Theo

SE41363/2011

Åke Larsson

2+3 rå

 

 

45,6

7

 

Drivboas Rhea   

SE33311/2015

Orvar Lind

3 rå

 

 

36

8

 

Drevprovsresultat klubbkampen 2016

Hund

Ägare

Pris

EP

Täv-p

Tot-p

Plac.

 

Tormyrens Qvicka    

SE55993/2012

Robert Andersson

1+1 rå

 

 

62

1

 

Lilla Solbackens Molly           

SE38283/2012

Christer Lennartsson

1+2+3 rå

 

 

60,4

2

 

Theo

SE41363/2011

Åke Larsson

1+1 rå

 

 

58

3

 

Trumslagarboställets Puma  

SE40890/2013

A o B Helgesson

1 hj+1 rå

 

 

58

4

 

Tängdrevets Sally        

SE45421/2012

Martin Sandin

1+2+3 rå

 

 

54,5

5

 

Arefjällets Bitsy

S53643/2008

Håkan Östlund

1+3 rå

 

 

54

6

 

Drevprovsresultat januari 2017

Hund

Ägare

Pris

EP

Täv-p

Tot-p

Plac.

 

Haresporet’s Nattslaga

 

AoB Helgesson, Kungshamn

1 ha+1+3 rå

27

 

67

1

 

Nattslagets Texas

 

Jakob Olsson, Svanesund

1 rå+1 komb(2 ha+2 rå)

28

 

66

2

 

River Race James

 

Ola Petter Brennhovd, Norge

1 räv+ 1 rå

29

 

65

3

 

Nattslagets Bellio

 

Jan Johnson, Hällevadsholm

1 räv+ 2 rå

27

 

60,6

4

 

Nattslagets Arizona

 

Kent Karlsson, Strömstad

1+1+3 rå

27

 

60

5

 

River Race Luna

 

Mathias Persson, Vargön

1 rå+1 hjort

28

 

59

6

 

Nattslagets Washington

 

J & L Andersson, Sunnemo

1+1 rå

27

 

58

7

 

Tostareds Abba

 

Bo Jambren, Tostared

1+2 rå

29

 

57,3

8

 

TK Enya

 

Björn Arne Svela, Norge

1+1 rå 

26

 

57

9

 

Klockebergets Doris

 

M & A Olsson, Tanumshede

1 hjort + 1 rå

26

 

56

10

 

Nattslagets Washington

 

J & L Andersson, Sunnemo

1+1 rå

26

 

55

11

 

Zita

 

Rasmus Nilsson, Hjälteby

1+1 rå

25

 

55

12

 

Kullajägarns Lizzi

 

Jimmie Hansson, Sjuntorp

1 hjort + 2 rå 

26

 

53,9

13

 

Bloksbergs Mira

 

Gösta Mörk, Tanumshede

1 hare

27

 

52

14

 

Vildtjärns Stella

 

Marcus Andersson, Mölndal

1 rå

27

 

49

15

 

Änglands Elektra

 

Dagfinn Pedersen, Norge

1 rå

26

 

49

16

 

Lyngdölen’s Bella Li

 

Kjetil Bakke, Norge

1+2 rå  

25

 

47,7

17

 

Örnfjordens Passa

 

Peter Burström

2 rå  

24

 

41

18

 

Örnfjordens Pia

 

Evert Karlsson, Tanumshede

2 rå

23

 

40,2

19

 

Örnfjordens Pia

 

Evert Karlsson, Tanumshede

3 räv

22

 

36,3

20

 

Fallaskogens Essie

 

Ulrika Karlsson, Ljungskile

3 ha

22

 

36

21