Västsvenska Dreverklubbens Ungdomspris.

 Statuter för Framtidspokalen

– Stenshults kennels VP.

Målsättningen för vandringspriset är att stimulera ungdomar att starta på drevprov. Framtidspokalen är ett ständigt vandrande pris som årligen delas ut till hundförare upp till 25 års ålder, för provsäsongens bästa drevprovsresultat. Vid ett lika provresultat, tilldelas den yngste startande priset. De tävlande, från alla lokalklubbar, är välkomna  att starta med valfri Drever i VSDK:s regi och skall under provet ta ett direkt huvudansvar för provdagens upplägg  och genomförande.