Dokument

Här hittar du, utövare samt funktionär, alla dokument och handlingar som är användbara inom vår viltspårsverksamhet. Ett viltspårprovs genomförande beskrivs här & hur man anmäler sig till viltspårprov beskrivs här. Kontakta viltspåransvarig:

Linda Alleborg

Viltspåransvarig

linda.alleborg@gmail.com

Mobil: 0738-159151

Anmälan på Dreverdata.se