Avel – Allmän information

För att en ras ska fortsätta utvecklas så är den viktigaste faktorn att det bedrivs en avel som baseras på att man vill ha en bättre hund i framtiden. Dreverklubben har alltid legat i framkant vad gäller avel och har arbetat hårt för att rasens kvalitéer ska bevaras.

Behöver du råd om avel, köp av valp och valphänvisning kontakta Västsvenska Dreverklubbens avelsansvarig:    

Avelsrådgivare Västsvenska Dreverklubben  
Mikael Stenqvist

Telefon: 073-183 7000 Mikael.Stenqvist@Hotmail.com   

Läs mer om avel på svenskadreverklubben.se