Allmän information – Historia

Västsvenska Dreverklubben bedriver en verksamhet med utställningar, spårprov, jaktprov och annat.  

Har du frågor, behöver råd eller något annat så ta kontakt med oss här

Läs VSDK-Bladet 2018-1 Här

 

 

Statuter för Framtidspokalen – Stenshults kennels VP.

Målsättningen för vandringspriset är att stimulera ungdomar att starta på drevprov

Framtidspokalen är ett ständigt vandrande pris som årligen delas ut till hundförare upp till 25 års ålder, för provsäsongens bästa drevprovsresultat. Vid ett lika provresultat, tilldelas den yngste startande priset. De tävlande, från alla lokalklubbar, är välkomna  att starta med valfri Drever i VSDK:s regi och skall under provet ta ett direkt huvudansvar för provdagens upplägg  och genomförande.  

 

För mer info från Svenska Dreverklubben Läs mer

Etiska regler

  • Alla medlemmar i SDK måste följa SKK:s grundregler, stadgar och övriga bestämmelser.
  • Medlem i SDK skall verka för en positiv anda i klubben.
  • Läs mer
dreverklubben-sverige

dreverklubben-sverige-valp

Policy för digitala medier

Svenska Dreverklubben följer följande policy i frågor gällande digitala medier. Läs mer

Stadgar

Nedanstående stadgar reglerar hur verksamheten inom Svenska dreverklubben skall bedrivas. Läs mer

jaktlicens-drever
dreverklubben-vinster

Belöningar SDK/SKK

Utmärkelser tilldelas personer som, inom Svenska dreverklubbens, aktivt och förtjänstfullt arbetat för dreverns utveckling. Läs mer