Lokalklubbar

Svenska dreverklubben består av 22 lokalklubbar som finns lokaliserade från Norrbotten i norr till Skåne i söder. De lokala dreverklubbarna ordnar drevprov, utställningar, viltspår m.m. Lokalklubbarnas uppgift är att genom sina aktiviteter skapa värde för medlemmarna och utveckla drevern som jakthund. Varje år så anordnar lokalklubbarna, med stöd av centralstyrelsen, Drever-SM, Har-SM, Nationellt unghundsprov och vart tredje år Nordiska mästerskapet. Svenska dreverklubben anordnar även Småhunds-SM i samarbete med taxklubben, bassetklubben och beagleklubben.  Mästerskapens syfte är att få fram avelsunderlag och skapa glädje för medlemmarna.

Har du som medlem funderingar kring drevprov, injagning eller köp av valp, så tveka inte att ta kontakt med din lokalklubb för vägledning.
Nedan finns en karta med länkar till lokalklubbarnas hemsidor. Där finns kontakuppgifter och information om hur man anmäler sig till olika aktiviteter. Givetvis går det även att ställa frågor till Svenska dreverklubbens centralstyrelse.