Ny hemsida

Följande meddelande har idag gått ut till samtliga lokalklubbars ordföranden.
Förslag till ny grafisk profilen & logga finner ni här: http://www.svenskadreverklubben.se/…/visuell-identitet-1.0_…

”Hej!

Hemsida

Under två föregående dreverstämmor har Svenska dreverklubben beslutat att man vill ha en ny hemsida och ett bättre informationsmaterial. Centralstyrelsen kan nu informera om att man valt leverantör, RawDesigns: http://rawdesigns.se/. Dessa har fått mycket goda vitsord från andra leverantörer, både för service, kunskap & utförande. De ligger dessutom bra prismässigt och inom den budget somantogs vid DS, 2016. Avtal med dem kommer att skrivas inom kommande vecka och därefter kommer sidan att börja byggas enligt det underlag som framtagits och presenterats vid DS 2016. Lokalklubbar som har: http://klubbar.svenskadreverklubben.se/, i sina hemsideadresser kommer vi att försöka lyfta in in emot den nya hemsidan så snart som möjligt. Dessa sidor är kopplade mot nuvarande hemsidan med föråldrat sätt att skriva kod. Jönköpings dreverklubb är ett exempel på detta, där man haft stora störningar under året, p.g.a den föråldrade kodstrukturen som finns på ”baksidan”. Störningar kan uppkomma i samband med denna flytt och vi återkommer med mer info till berörda klubbar.

I och med bytet av hemsideleverantör kommer vi att kunna erbjuda lokalklubbarna att hoppa på och använda samma mall som den centrala sidan. Hur detta skall
lösas rent praktiskt & hur kostnaderna skall fördelas är inte beslutat ännu. Först byggs den centrala sidan & därefter så kan byggandet av lokalklubbarnas sidan påbörjas.

Lokalklubbar som vill hoppa på detta tåg och få hjälp med sina hemsidor, återkoppar till denna mailadress:

Informationsmaterial

Axel Eriksson & Charlotta Löfgren har i samarbete med Jomono Kommunikation tagit fram en grafisk profil/Visuell identitet & en ny logga, bifogas.Syftet med detta är att ta fram en plattform att bygga hemsidans utseende på, att ha något att utgå ifrån när man tar fram en ny dreverfolder, roll-ups till mässor,
posters m.m. Utgångspunkten är att allt skall hänga ihop och ge ett professionellt intryck som kan locka nya medlemmar och få befintliga medlemmar att känna samhörighet
och att man är med i en klubb som man kan känna sig stolt över. Den gröna färgen är vald för att den är välkomnade, skapar associationer till skog & jakt samt att den passar
bra i tryck och i kommande informationsmaterial. Den gröna nyansen har testats via tryckerier för att fungerar på olika typer av papper. Värt att notera är att olika typer av skärmar
ger olika intryck beroende på hur de är inställda. Testa gärna genom att öppna den på olika datorer och även på en mobiltelefon/surfplatta.

Loggan är förändrad genom att man bytt färg från gul till grön och att man lagt till några prickar bredvid året för klubbens bildande. Nuvarande logga återfinns
www.svenskadreverklubben.se.

Vid senaste CS-mötet bestämdes att man skulle remissa den grafiska profilen & loggan med lokalklubbarna för godkännande, vilken nu utförs: Vid byte av logga
tillkommer kostnader för framtagande av nya flaggor, rollupps m.m

Vill din lokalklubb att man antar den nya grafiska profilen och den nya loggan?

Svar skall lämnas till denna mailadress, senast 15/2, 2017.

Se till att detta sprids till styrelsen i din lokalklubb för beslut.

Ha det bra!